• 7 अक्तूबर, 2017
  शक संवत 1939 माह कार्तिक पक्ष कृष्ण तिथि द्वितीया नक्षत्र अश्विनी सूर्योदय 6.17 सूर्यास्त 5.59
 • 6 अक्तूबर, 2017
  शक संवत 1939 माह कार्तिक पक्ष कृष्ण तिथि एकम नक्षत्र रेवती सूर्योदय 6.17 सूर्यास्त 6.00
 • 5 अक्तूबर, 2017
  शक संवत 1939 माह आश्विन पक्ष शुक्ल तिथि पूर्णिमा नक्षत्र उभा. सूर्योदय 6.16 सूर्यास्त 6.01

  4 अक्तूबर, 2017

  शक संवत 1939 माह आश्विन पक्ष शुक्ल तिथि चतुर्दशी नक्षत्र पूभा सूर्योदय 6.16 सूर्यास्त 6.02

  3 अक्तूबर, 2017

  शक संवत 1939 माह आश्विन पक्ष शुक्ल तिथि त्रयोदशी नक्षत्र शत. सूर्योदय 6.15 सूर्यास्त 6.04

  2 अक्तूबर, 2017

  शक संवत 1939 माह आश्विन पक्ष शुक्ल तिथि द्वादशी नक्षत्र धनि सूर्योदय 6.15 सूर्यास्त 6.05

  1 अक्तूबर, 2017

  शक संवत 1939 माह आश्विन पक्ष शुक्ल तिथि एकादशी नक्षत्र श्रवण सूर्योदय 6.14 सूर्यास्त 6.06
 • 15 सितम्बर, 2017

शक संवत 1939 माह आश्विन पक्ष कृष्ण तिथि दशमी नक्षत्र पुन. सूर्योदय 6.06 सूर्यास्त 6.25

14 सितम्बर, 2017

शक संवत 1939 माह आश्विन पक्ष कृष्ण तिथि नवमी नक्षत्र आद्रा सूर्योदय 6.06 सूर्यास्त 6.26

13 सितम्बर, 2017

शक संवत 1939 माह आश्विन पक्ष कृष्ण तिथि अष्टमी नक्षत्र रोहिणी/मृग. सूर्योदय 6.05 सूर्यास्त 6.27

12 सितम्बर, 2017

शक संवत 1939 माह आश्विन पक्ष कृष्ण तिथि सप्तमी नक्षत्र कृतिका सूर्योदय 6.05 सूर्यास्त 6.28

11 सितम्बर, 2017

शक संवत 1939 माह आश्विन पक्ष कृष्ण तिथि षष्ठी नक्षत्र भरणी सूर्योदय 6.04 सूर्यास्त 6.30
 • 10 सितम्बर, 2017
  शक संवत 1939 माह आश्विन पक्ष कृष्ण तिथि चतुर्थी/पंचमी नक्षत्र अश्विनी सूर्योदय 6.04 सूर्यास्त 6.31
 • 5 सितम्बर, 2017
  शक संवत 1939 माह भाद्रपद पक्ष शुक्ल तिथि चतुर्दशी नक्षत्र धनि. सूर्योदय 6.01 सूर्यास्त 6.37
 • 4 सितम्बर, 2017
  शक संवत 1939 माह भाद्रपद पक्ष शुक्ल तिथि त्रयोदशी नक्षत्र श्रवण सूर्योदय 6.01 सूर्यास्त 6.38
 • 3 सितम्बर, 2017
  शक संवत 1939 माह भाद्रपद पक्ष शुक्ल तिथि द्वादशी नक्षत्र उषा. सूर्योदय 6.00 सूर्यास्त 6.39

  2 सितम्बर, 2017

  शक संवत 1939 माह भाद्रपद पक्ष शुक्ल तिथि एकादशी नक्षत्र पूषा. सूर्योदय 5.59 सूर्यास्त 6.40
 • 1 सितम्बर, 2017
  शक संवत 1939 माह भाद्रपद पक्ष शुक्ल तिथि दशमी नक्षत्र पूषा. सूर्योदय 5.59 सूर्यास्त 6.41
 • 31 अगस्त, 2017
  शक संवत 1939 माह भाद्रपद पक्ष शुक्ल तिथि दशमी नक्षत्र मूला सूर्योदय 5.59 सूर्यास्त 6.42
 • 30 अगस्त, 2017
  शक संवत 1939 माह भाद्रपद पक्ष शुक्ल तिथि नवमी नक्षत्र ज्ये. सूर्योदय 5.58 सूर्यास्त 6.44
 • 29 अगस्त, 2017
  शक संवत 1939 माह भाद्रपद पक्ष शुक्ल तिथि अष्टमी नक्षत्र अनु. सूर्योदय 5.58 सूर्यास्त 6.45
 • 28 अगस्त, 2017
  शक संवत 1939 माह भाद्रपद पक्ष शुक्ल तिथि सप्तमी नक्षत्र विशा. सूर्योदय 5.57 सूर्यास्त 6.46
 • 27 सितम्बर, 2017
  शक संवत 1939 माह आश्विन पक्ष शुक्ल तिथि सप्तमी नक्षत्र ज्ये. सूर्योदय 6.12 सूर्यास्त 6.11
 • 26 सितम्बर, 2017
  शक संवत 1939 माह आश्विन पक्ष शुक्ल तिथि षष्ठी नक्षत्र अनु. सूर्योदय 6.12 सूर्यास्त 6.12
 • 25 सितम्बर, 2017
  शक संवत 1939 माह आश्विन पक्ष शुक्ल तिथि पंचमी नक्षत्र अनु. सूर्योदय 6.11 सूर्यास्त 6.13
 • 22 अगस्त, 2017
  शक संवत 1939 माह भाद्रपद पक्ष शुक्ल तिथि प्रतिपदा नक्षत्र मघा सूर्योदय 5.55 सूर्यास्त 6.52
 • 21 अगस्त, 2017
  शक संवत 1939 माह भाद्रपद पक्ष कृष्ण तिथि अमावस्या नक्षत्र अश्लेषा सूर्योदय 5.54 सूर्यास्त 6.53
 • 20 अगस्त, 2017
  शक संवत 1939 माह भाद्रपद पक्ष कृष्ण तिथि चतुर्दशी नक्षत्र पुष्य सूर्योदय 5.54 सूर्यास्त 6.54
 • 19 अगस्त, 2017
  शक संवत 1939 माह भाद्रपद पक्ष कृष्ण तिथि द्वादशी/त्रयोदशी नक्षत्र पुन. सूर्योदय 5.53 सूर्यास्त 6.55
 • 18 अगस्त, 2017
  शक संवत 1939 माह भाद्रपद पक्ष कृष्ण तिथि एकादशी नक्षत्र आद्रा सूर्योदय 5.53 सूर्यास्त 6.56
 • 17 अगस्त, 2017
  शक संवत 1939 माह भाद्रपद पक्ष कृष्ण तिथि दशमी नक्षत्र मृग. सूर्योदय 5.52 सूर्यास्त 6.57
 • 16 अगस्त, 2017
  शक संवत 1939 माह भाद्रपद पक्ष कृष्ण तिथि नवमी नक्षत्र रोहिणी सूर्योदय 5.52 सूर्यास्त 6.58
 • 15 अगस्त, 2017
  शक संवत 1939 माह भाद्रपद पक्ष कृष्ण तिथि अष्टमी नक्षत्र कृतिका सूर्योदय 5.51 सूर्यास्त 6.59
 • 14 अगस्त, 2017
  शक संवत 1939 माह भाद्रपद पक्ष कृष्ण तिथि सप्तमी नक्षत्र भरणी सूर्योदय 5.51 सूर्यास्त 7.00
 • 13 अगस्त, 2017
  शक संवत 1939 माह भाद्रपद पक्ष कृष्ण तिथि षष्ठी नक्षत्र अश्विनी सूर्योदय 5.50 सूर्यास्त 7.01
 • 12 अगस्त, 2017
  शक संवत 1939 माह भाद्रपद पक्ष कृष्ण तिथि पंचमी नक्षत्र रेवती सूर्योदय 5.49 सूर्यास्त 7.02
 • 11 अगस्त, 2017
  शक संवत 1939 माह भाद्रपद पक्ष कृष्ण तिथि चतुर्थी नक्षत्र उभा. सूर्योदय 5.49 सूर्यास्त 7.03
 • 10 अगस्त, 2017
  शक संवत 1939 माह भाद्रपद पक्ष कृष्ण तिथि तृतीया नक्षत्र पूभा. सूर्योदय 5.48 सूर्यास्त 7.04
 • 8 अगस्त, 2017
  शक संवत 1939 माह भाद्रपद पक्ष कृष्ण तिथि प्रतिपदा नक्षत्र धनि. सूर्योदय 5.47 सूर्यास्त 7.05
 • 7 अगस्त, 2017
  शक संवत 1939 माह श्रावण पक्ष शुक्ल तिथि पूर्णिमा नक्षत्र श्रवण सूर्योदय 5.47 सूर्यास्त 7.06
 • 6 अगस्त, 2017
  शक संवत 1939 माह श्रावण पक्ष शुक्ल तिथि चतुर्दशी नक्षत्र उषा. सूर्योदय 5.46 सूर्यास्त 7.07
 • 4 अगस्त, 2017
  शक संवत 1939 माह श्रावण पक्ष शुक्ल तिथि द्वादशी नक्षत्र मूला सूर्योदय 5.45 सूर्यास्त 7.08
 • 3 अगस्त, 2017
  शक संवत 1939 माह श्रावण पक्ष शुक्ल तिथि एकादशी नक्षत्र ज्ये. सूर्योदय 5.44 सूर्यास्त 7.09
 • 02 अगस्त 2017
  विक्रम संवत :- 2074 शक संवत :- 1939 वार :- बुधवार ऋतु:- वर्षा अयन :- दक्षिणायन तिथि:- दशमी मास :- श्रावण पक्ष:- शुक्ल योग:- ब्रह्म नक्षत्र:- अनुराधा दिशाशूल:- उत्तर में राहुकाल:- दोपहर 12:33 से 02:10 तक सुर्योदय:- 06:01 सूर्यास्त:- 07:04
 • 1 अगस्त, 2017

  शकसंवत  1938
  माह         श्रावण
  पक्ष          कृष्ण
  तिथि         चतुर्दशी
  नक्षत्र         पुन
  सूर्योदय        5.43
  सूर्यास्त        7.10
  व्रत त्योहार     महाशिवरात्रि

 • 31 जुलाई, 2017
  शक संवत 1939 माह श्रावण पक्ष शुक्ल तिथि अष्टमी नक्षत्र स्वाति सूर्योदय 5.42 सूर्यास्त 7.11
 • 30 जुलाई, 2017
  शक संवत 1939 माह श्रावण पक्ष शुक्ल तिथि सप्तमी नक्षत्र चित्रा सूर्योदय 5.42 सूर्यास्त 7.12
 • 28 जुलाई, 2017
  शक संवत 1939 माह श्रावण पक्ष शुक्ल तिथि पंचमी नक्षत्र हस्त सूर्योदय 5.41 सूर्यास्त 7.13
 • 27 जुलाई, 2017
  शक संवत 1939 माह श्रावण पक्ष शुक्ल तिथि चतुर्थी नक्षत्र उफा. सूर्योदय 5.40 सूर्यास्त 7.14
 • 26 जुलाई, 2017शक संवत 1939 माह श्रावण पक्ष शुक्ल तिथि तृतीया नक्षत्र पूफा. सूर्योदय 5.40 सूर्यास्त 7.14
 • 25 जुलाई, 2017
  शक संवत 1939 माह श्रावण पक्ष शुक्ल तिथि द्वितीया नक्षत्र मघा सूर्योदय 5.39 सूर्यास्त 7.15
 • 24 जुलाई, 2017
  शक संवत 1939 माह श्रावण पक्ष शुक्ल तिथि एकम नक्षत्र पुष्य/अश्लेषा सूर्योदय 5.39 सूर्यास्त 7.15
 • 23 जुलाई, 2017
  शक संवत 1939 माह श्रावण पक्ष कृष्ण तिथि अमावस्या नक्षत्र पुन. सूर्योदय 5.38 सूर्यास्त 7.16
 • 22 जुलाई, 2017
  शक संवत 1939 माह श्रावण पक्ष कृष्ण तिथि चतुर्दशी नक्षत्र आद्रा. सूर्योदय 5.37 सूर्यास्त 7.16
 • 21 जुलाई, 2017
  शक संवत 1939 माह श्रावण पक्ष कृष्ण तिथि त्रयोदशी नक्षत्र मृग. सूर्योदय 5.37 सूर्यास्त 7.17
 • 19 जुलाई, 2017
  शक संवत 1939 माह श्रावण पक्ष कृष्ण तिथि दशमी/एकादशी नक्षत्र कृतिका सूर्योदय 5.36 सूर्यास्त 7.18
 • 18 जुलाई, 2017
  शक संवत 1939 माह श्रावण पक्ष कृष्ण तिथि नवमी नक्षत्र भरणी सूर्योदय 5.35 सूर्यास्त 7.18
 • 17 जुलाई, 2017
  शक संवत 1939 माह श्रावण पक्ष कृष्ण तिथि अष्टमी नक्षत्र अश्विनी सूर्योदय 5.35 सूर्यास्त 7.19
 • 16 जुलाई, 2017
  शक संवत 1939 माह श्रावण पक्ष कृष्ण तिथि सप्तमी नक्षत्र रेवती सूर्योदय 5.34 सूर्यास्त 7.19
 • 15 जुलाई, 2017
  शक संवत 1939 माह श्रावण पक्ष कृष्ण तिथि षष्ठी नक्षत्र उभा. सूर्योदय 5.34 सूर्यास्त 7.19
 • 14 जुलाई, 2017
  शक संवत 1939 माह श्रावण पक्ष कृष्ण तिथि पंचमी नक्षत्र पूभा. सूर्योदय 5.33 सूर्यास्त 7.20
 • 13 जुलाई, 2017
  शक संवत 1939 माह श्रावण पक्ष कृष्ण तिथि चतुर्थी नक्षत्र शत. सूर्योदय 5.33 सूर्यास्त 7.20
 • 12 जुलाई, 2017
  शक संवत 1939 माह श्रावण पक्ष कृष्ण तिथि तृतीया नक्षत्र धनि. सूर्योदय 5.32 सूर्यास्त 7.20
 • 11 जुलाई, 2017
  शक संवत 1939 माह श्रावण पक्ष कृष्ण तिथि द्वितीया नक्षत्र श्रवण सूर्योदय 5.32 सूर्यास्त 7.20
 • 10 जुलाई, 2017
  शक संवत 1939 माह श्रावण पक्ष कृष्ण तिथि एकम नक्षत्र उषा. सूर्योदय 5.31 सूर्यास्त 7.21
 • 9 जुलाई, 2017
  शक संवत 1939 माह आषाढ़ पक्ष शुक्ल तिथि पूर्णिमा नक्षत्र पूषा. सूर्योदय 5.31 सूर्यास्त 7.21
 • 8 जुलाई, 2017
  शक संवत 1939 माह आषाढ़ पक्ष शुक्ल तिथि चतुर्दशी नक्षत्र मूला. सूर्योदय 5.30 सूर्यास्त 7.21
 • 7 जुलाई, 2017
  शक संवत 1939 माह आषाढ़ पक्ष शुक्ल तिथि चतुर्दशी नक्षत्र ज्ये. सूर्योदय 5.30 सूर्यास्त 7.21
 • 6 जुलाई, 2017
  शक संवत 1939 माह आषाढ़ पक्ष शुक्ल तिथि त्रयोदशी नक्षत्र अनु. सूर्योदय 5.29 सूर्यास्त 7.21
 • 5 जुलाई, 2017
  शक संवत 1939 माह आषाढ़ पक्ष शुक्ल तिथि द्वादशी नक्षत्र अनु. सूर्योदय 5.29 सूर्यास्त 7.21
 • 4 जुलाई, 2017
  शक संवत 1939 माह आषाढ़ पक्ष शुक्ल तिथि एकादशी नक्षत्र विशा. सूर्योदय 5.29 सूर्यास्त 7.21
 • 3 जुलाई, 2017
  शक संवत 1939 माह आषाढ़ पक्ष शुक्ल तिथि दशमी नक्षत्र स्वाति सूर्योदय 5.28 सूर्यास्त 7.21
 • 2 जुलाई, 2017
  शक संवत 1939 माह आषाढ़ पक्ष शुक्ल तिथि नवमी नक्षत्र चित्रा सूर्योदय 5.28 सूर्यास्त 7.21
 • 1 जुलाई, 2017
  शक संवत 1939 माह आषाढ़ पक्ष शुक्ल तिथि अष्टमी नक्षत्र हस्त सूर्योदय 5.27 सूर्यास्त 7.21
  30 जून, 2017
  शक संवत 1939 माह आषाढ़ पक्ष शुक्ल तिथि सप्तमी नक्षत्र उफा. सूर्योदय 5.27 सूर्यास्त 7.21
 • 29 जून, 2017
  शक संवत 1939 माह आषाढ़ पक्ष शुक्ल तिथि षष्ठी नक्षत्र पूफा. सूर्योदय 5.27 सूर्यास्त 7.21
 • 28 जून, 2017
  शक संवत 1939 माह आषाढ़ पक्ष शुक्ल तिथि पंचमी नक्षत्र मघा सूर्योदय 5.27 सूर्यास्त 7.21
 • 27 जून, 2017

यकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत। भौम-अंगारकी पर्व। ब्रह्मावर्त (बिठूर) में सिद्ध गणेश मंदिर में अभिषेक। बुध पुनर्वसु नक्षत्र में 06/34 पर।

 • 26 जून, 2017
  शक संवत 1939 माह आषाढ़ पक्ष कृष्ण तिथि द्वादशी नक्षत्र भरणी सूर्योदय 5.24 सूर्यास्त 7.20
 • 25 जून, 2017
  शक संवत 1939 माह आषाढ़ पक्ष कृष्ण तिथि त्रयोदशी नक्षत्र कृतिका . सूर्योदय 5.25 सूर्यास्त 7.21
 • 24 जून, 2017
  शक संवत 1939 माह आषाढ़ पक्ष कृष्ण तिथि सप्तमी नक्षत्र शत. सूर्योदय 5.25 सूर्यास्त 7.21
 • 23 जून, 2017
  शक संवत 1939 माह आषाढ़ पक्ष कृष्ण तिथि चतुर्दशी नक्षत्र रोहिणी/मृग. सूर्योदय 5.25 सूर्यास्त 7.21
 • 22 जून, 2017
  शक संवत 1939 माह आषाढ़ पक्ष कृष्ण तिथि त्रयोदशी नक्षत्र कृतिका सूर्योदय 5.25 सूर्यास्त 7.21
 • 21 जून, 2017
  शक संवत 1939 माह आषाढ़ पक्ष कृष्ण तिथि सप्तमी नक्षत्र शत. सूर्योदय 5.24 सूर्यास्त 7.19
 • 20 जून, 2017
  शक संवत 1939 माह आषाढ़ पक्ष कृष्ण तिथि एकादशी नक्षत्र अश्विनी सूर्योदय 5.24 सूर्यास्त 7.20
 • 19 जून, 2017
  शक संवत 1939 माह आषाढ़ पक्ष कृष्ण तिथि दशमी नक्षत्र रेवती सूर्योदय 5.24 सूर्यास्त 7.20
 • 18 जून, 2017
  शक संवत 1939 माह आषाढ़ पक्ष कृष्ण तिथि नवमी नक्षत्र उभा. सूर्योदय 5.24 सूर्यास्त 7.19
 • 17 जून, 2017
  शक संवत 1939 माह आषाढ़ पक्ष कृष्ण तिथि अष्टमी नक्षत्र पूभा. सूर्योदय 5.24 सूर्यास्त 7.19
 • 16 जून, 2017
  शक संवत 1939 माह आषाढ़ पक्ष कृष्ण तिथि सप्तमी नक्षत्र शत. सूर्योदय 5.24 सूर्यास्त 7.19
 • 15 जून, 2017
  शक संवत 1939 माह आषाढ़ पक्ष कृष्ण तिथि षष्ठी नक्षत्र धनि. सूर्योदय 5.24 सूर्यास्त 7.19
 • 14 जून, 2017
  शक संवत 1939 माह आषाढ़ पक्ष कृष्ण तिथि पंचमी नक्षत्र श्रवण सूर्योदय 5.24 सूर्यास्त 7.18
 • 13 जून, 2017
  शक संवत 1939 माह आषाढ़ पक्ष कृष्ण तिथि चतुर्थी नक्षत्र उषा. सूर्योदय 5.24 सूर्यास्त 7.18
 • 12 जून, 2017
  शक संवत 1939 माह आषाढ़ पक्ष कृष्ण तिथि तृतीया नक्षत्र पूषा. सूर्योदय 5.24 सूर्यास्त 7.18
 • 11 जून, 2017
  कलियुगाब्द…………..5119
  विक्रम संवत्…………2074
  शक संवत्……………1939
  मास………………….आषाढ़
  पक्ष …………………..कृष्ण
  तिथि……………….द्वितीया
  रात्रि 11.15 पर्यंत पश्चात तृतीया
  तिथि स्वामी…………विधाता
  नित्यदेवी……….भगमालिनी
  रवि………………..उत्तरायण
  सूर्योदय……..05.41.14 पर
  सूर्यास्त……..07.11.19 पर
  नक्षत्र…………………….मूल
  प्रातः 08.04 पर्यंत पश्चात पूर्वाषाढ़ा
  योग……………………शुक्ल
  रात्रि 03.24 पर्यंत पश्चात ब्रह्मा
  करण………………….तैतिल
  दूसरे दिन प्रातः 10.09 पर्यन्त पश्चात गरज
 • 10 जून, 2017
  शक संवत 1939 माह आषाढ़ पक्ष कृष्ण तिथि एकम नक्षत्र मूला सूर्योदय 5.24 सूर्यास्त 7.17
 • 9 जून, 2017
  शक संवत 1939 माह ज्येष्ठ पक्ष शुक्ल तिथि पूर्णिमा नक्षत्र ज्ये. सूर्योदय 5.24 सूर्यास्त 7.16
 • 8 जून, 2017
  शक संवत 1939 माह ज्येष्ठ पक्ष शुक्ल तिथि चतुर्दशी नक्षत्र अनु. सूर्योदय 5.24 सूर्यास्त 7.16
 • 7 जून, 2017
  शक संवत 1939 माह ज्येष्ठ पक्ष शुक्ल तिथि त्रयोदशी नक्षत्र विशा. सूर्योदय 5.24 सूर्यास्त 7.15
 • 6 जून, 2017
  शक संवत 1939 माह ज्येष्ठ पक्ष शुक्ल तिथि द्वादशी नक्षत्र स्वाति सूर्योदय 5.24 सूर्यास्त 7.15
 • 5 जून, 2017
  शक संवत 1939 माह ज्येष्ठ पक्ष शुक्ल तिथि एकादशी नक्षत्र चित्रा सूर्योदय 5.24 सूर्यास्त 7.14
 • 3 जून, 2017

  शक संवत      1938
  माह              ज्येष्ठ
  पक्ष              कृष्ण
  तिथि           त्रियोदशी
  नक्षत्र           भरणी
  सूर्योदय          5.24
  सूर्यास्त         7.13
  व्रत त्योहार      मासिक शिवरात्रि व्रत

 • 2 जून, 2017

  शक संवत   1938
  माह           ज्येष्ठ
  पक्ष            कृष्ण
  तिथि          द्वादशी
  नक्षत्र         अश्विनी
  सूर्याेदय        5.24
  सूर्यास्त        7.13
  व्रत त्योहार     प्रदोष व्रत

 • 31 मई, 2017

  शक संवत              1939
  माह                   ज्येष्ठ
  पक्ष                      शुक्ल
  तिथि                    षष्ठी
  नक्षत्र                   अश्लेषा
  सूर्योदय                  5.24
  सूर्यास्त                  7.12
  व्रत/त्योहार           अरण्य षष्ठी, विंध्यवासिनी पूजन

 • 29 मई, 2017

शक संवत          1939
माह               ज्येष्ठ
पक्ष                  शुक्ल
तिथि                   चतुर्थी
नक्षत्र                पुन.
सूर्योदय               5.25
सूर्यास्त               7.11
व्रत/त्योहार            गुरु अर्जुन देव बलिदान दिवस

28 मई, 2017

शक संवत        1939
माह                ज्येष्ठ
पक्ष                 शुक्ल
तिथि                तृतीया
नक्षत्र              आद्रा
सूर्योदय         5.25
सूर्यास्त           7.10
व्रत/त्योहार       महाराणा प्रताप जयंती, रोजे आरंभ

 26 मई, 2017

शक संवत          1939
माह                   ज्येष्ठ
पक्ष                    शुक्ल
तिथि                    एकम
नक्षत्र                  रोहिणी
सूर्योदय                5.26
सूर्यास्त              7.09
व्रत/त्योहार            गंगादश, अश्वमेघ स्नान आरंभ

25 मई, 2017

शक संवत           1939
माह                 ज्येष्ठ
पक्ष                  कृष्ण
तिथि               अमावस्या
नक्षत्र               कृतिका
सूर्योदय          5.26
सूर्यास्त           7.09
व्रत/त्योहार       वट सावित्री व्रत, सावित्री अमावस, शनि जयंती

24 मई, 2017

शक संवत           1939
माह                    ज्येष्ठ
पक्ष                     कृष्ण
तिथि                   त्रियोदशी/चतुर्दशी
नक्षत्र                  अश्विनी/भरणी
सूर्योदय                5.27
सूर्यास्त               7.08
व्रत/त्योहार     मासिक शिवरात्रि व्रत

22 मई, 2017

शक संवत         1939
माह                  ज्येष्ठ
पक्ष                   कृष्ण
तिथि                  एकादशी
नक्षत्र                 उभा.
सूर्योदय             5.27
सूर्यास्त             7.07
व्रत/त्योहार       भद्रकाली एकादशी, अपरा एकादशी

21 मई, 2017

शक संवत             1939
माह                       ज्येष्ठ
पक्ष                     कृष्ण
तिथि                      दशमी
नक्षत्र                   पूभा.
सूर्योदय                 5.28
सूर्यास्त                7.06
व्रत/त्योहार

20 मई, 2017

शक संवत           1939
माह                    ज्येष्ठ
पक्ष                    कृष्ण
तिथि                  नवमी
नक्षत्र                      शत.
सूर्योदय                 5.28
सूर्यास्त                 7.06
व्रत/त्योहार

19 मई, 2017

शक संवत             1939
माह                    ज्येष्ठ
पक्ष                      कृष्ण
तिथि                   अष्टमी
नक्षत्र                      धनि.
सूर्योदय                 5.29
सूर्यास्त                 7.05
व्रत/त्योहार

18 मई, 2017

शक संवत              1939
माह                      ज्येष्ठ
पक्ष                      कृष्ण
तिथि                    सप्तमी
नक्षत्र                    श्रवण
सूर्योदय                5.29
सूर्यास्त                7.05
व्रत/त्योहार           कालाष्टमी व्रत, पंचक आरंभ

14 मई, 2017

शक संवत            1939
माह                     ज्येष्ठ
पक्ष                      कृष्ण
तिथि                   चतुर्थी
नक्षत्र                   मूल
सूर्योदय               5.31
सूर्यास्त               7.03

13 मई, 2017

शक संवत                1939
माह                         ज्येष्ठ
पक्ष                          कृष्ण
तिथि                       तृतीया
नक्षत्र                       ज्येष्ठा
सूर्योदय                   5.31
सूर्यास्त                  7.03
व्रत/त्योहार           हनुमान जी का व्रत

12 मई, 2017

शक संवत           1939
माह                 ज्येष्ठ
पक्ष                कृष्ण
तिथि                 द्वितीया
नक्षत्र                अनु.
सूर्योदय               5.33
सूर्यास्त            7.01
व्रत/त्योहार

11 मई, 2017

शक संवत            1939
माह                   ज्येष्ठ
पक्ष                  कृष्ण
तिथि               एकम
नक्षत्र                 विशा.
सूर्योदय             5.34
सूर्यास्त            7.00
व्रत/त्योहार        देवर्षि नारद जयंती

10 मई, 2017

शक संवत            1939
माह                     वैशाख
पक्ष                      शुक्ल
तिथि                   पूर्णिमा
नक्षत्र                    स्वाति
सूर्योदय                5.34
सूर्यास्त               7.00
व्रत/त्योहार        सत्यव्रत पूर्णिमा, बुद्ध जयंती

9 मई, 2017

शक संवत            1939
माह               वैशाख
पक्ष                  शुक्ल
तिथि                चतुर्दशी
नक्षत्र               चित्रा
सूर्योदय             5.35
सूर्यास्त             6.59
व्रत/त्योहार     नृसिंह चतुर्दशी, रविंद्र नाथ टैगोर जयंती

8 मई, 2017

शक संवत        1939
माह                 वैशाख
पक्ष                 शुक्ल
तिथि               त्रियोदशी
नक्षत्र              हस्त
सूर्योदय              5.36
सूर्यास्त          6.59
व्रत/त्योहार          चंद्र प्रदोष व्रत

7 मई, 2017

शक संवत         1939
माह                वैशाख
पक्ष                  शुक्ल
तिथि               द्वादशी
नक्षत्र                उफा.
सूर्योदय            5.36
सूर्यास्त           6.58
व्रत/त्योहार     रुकमणि द्वादशी

6 मई, 2017

शक संवत            1939
माह                 वैशाख
पक्ष                  शुक्ल
तिथि              एकादशी
नक्षत्र              पूफा.
सूर्योदय             5.37
सूर्यास्त             6.57
व्रत/त्योहार         मोहिनी एकादशी

5 मई, 2017

शक संवत        1939
माह                वैशाख
पक्ष                 शुक्ल
तिथि              दशमी
नक्षत्र               पूफा.
सूर्योदय            5.38
सूर्यास्त            6.57
व्रत/त्योहार

4 मई, 2017

शक संवत         1939
माह                  वैशाख
पक्ष                शुक्ल
तिथि                नवमी
नक्षत्र               मघा
सूर्योदय            5.39
सूर्यास्त            6.56
व्रत/त्योहार   सीता नवमी, जानकी जयंती

3 मई, 2017

शक संवत        1939
माह                वैशाख
पक्ष             शुक्ल
तिथि            अष्टमी
नक्षत्र            अश्लेषा
सूर्योदय           5.40
सूर्यास्त          6.56
व्रत/त्योहार        अष्टमी, बग्लामुखी जयंती

2 मई, 2017

शक संवत      1939
माह             वैशाख
पक्ष              शुक्ल
तिथि             सप्तमी
नक्षत्र            पुष्य
सूर्योदय         5.40
सूर्यास्त        6.55
व्रत/त्योहार    गंगा जन्म सप्तमी

01 मई 2017

शुभ मुहूर्त

स्कन्द षष्ठी, रामानुज जयन्ती

 

वाहन, मशीन, व्यापार, विवाह, सगाई, मुंडन, गृहप्रवेश से संबंधित कोई शुभ मुहूर्त नहीं हैं।

30 अप्रैल, 2017

शक संवत-1938
तिथि-अष्टमी दिन में 03:26 बजे
तक तत्पश्चात अष्टमी
पक्ष- कृष्ण
माह- बैशाख
नक्षत्र- श्रवण
व्रत- कलाष्टमी व्रत
सूर्याेदय-05:32
सूर्यास्त-18:28
चंद्रास्त -01:11 बजे रात

29 अप्रैल, 2017

शक संवत            1939
माह                    वैशाख
पक्ष                     शुक्ल
तिथि                   तृतीया/चतुर्थी
नक्षत्र                  रोहिणी
सूर्योदय               5.43
सूर्यास्त               6.53
व्रत त्योहार          विनायक चतुर्थी

28 अप्रैल, 2017

शक संवत-1938
तिथि – षष्टी दिन में 04:48 बजे
तक तत्पश्चात सप्तमी
पक्ष- कृष्ण
माह- बैशाख
नक्षत्र- पूषा.
सूर्याेदय-05:33
सूर्यास्त -18:27
चंद्रास्त -11:38 बजे रात

27 अप्रैल, 2017

शक संवत-1938
तिथि – षष्टी दिन में 04:48 बजे
तक तत्पश्चात सप्तमी
पक्ष- कृष्ण
माह- बैशाख
नक्षत्र- पूषा.
सूर्याेदय-05:33
सूर्यास्त -18:27
चंद्रास्त -11:38 बजे रात

26 अप्रैल, 2017

शक संवत-1938
तिथि – चतुर्थी दिन में 04:04 बजे
तक तत्पश्चात पंचमी
पक्ष- कृष्ण
माह- बैशाख
नक्षत्र- ज्ये.
सूर्याेदय- 05:34
सूर्यास्त -18:26
चंद्रास्त -09:58 बजे रात

25 अप्रैल 2017

शक संवत              1939
माह                      वैशाख
पक्ष                       कृष्ण
तिथि                     चतुर्दशी
नक्षत्र                     रेवती
सूर्योदय                    5.47
सूर्यास्त                   6.51
व्रत त्योहार                पंचक समाप्त

24 अप्रैल 2017

शक संवत              1939
माह                      वैशाख
पक्ष                       कृष्ण
तिथि                     त्रयोदशी
नक्षत्र                     उभा.
सूर्योदय                  5.48
सूर्यास्त                  6.50
व्रत त्योहार             चंद्र प्रदोष व्रत

विशेष दिवस

 •  त्यौहार:  प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि
 •  त्यौहार:  प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि
 • 23 अप्रैल 2017

  शक संवत              1939
  माह                       वैशाख
  पक्ष                        कृष्ण
  तिथि                      द्वादशी
  नक्षत्र                     पूभा.
  सूर्योदय                   5.49
  सूर्यास्त                   6.50
  व्रत त्योहार

  विशेष दिवस

  •  त्यौहार:  वैष्णव बरूथिनी एकादशी
  •  त्यौहार:  वैष्णव बरूथिनी एकादशी
 • 22 अप्रैल 2017

  शक संवत               1939
  माह                       वैशाख
  पक्ष                        कृष्ण
  तिथि                     एकादशी
  नक्षत्र                      शत.
  सूर्योदय                   5.50
  सूर्यास्त                   6.49
  व्रत त्योहार              बरुथनी एकादशी, बल्लभाचार्य जयंती

  विशेष दिवस

  •  त्यौहार:  बरूथिनी एकादशी, वल्लभाचार्य जयन्ती
 • 21 अप्रैल 2017

  शक संवत                 1939
  माह                         वैशाख
  पक्ष                        कृष्ण
  तिथि                      दशमी
  नक्षत्र                      धनि.
  सूर्योदय                   5.51
  सूर्यास्त                   6.48
  व्रत त्योहार               पंचक आरंभ

  20 अप्रैल 2017

  शक संवत               1939
  माह                       वैशाख
  पक्ष                        कृष्ण
  तिथि                      नवमी
  नक्षत्र                      श्रवण
  सूर्योदय                     5.52
  सूर्यास्त                   6.48
  व्रत त्योहार

  19 अप्रैल 2017

  शक संवत             1939
  माह                     वैशाख
  पक्ष                      कृष्ण
  तिथि                    अष्टमी
  नक्षत्र                    उषा.
  सूर्योदय                 5.53
  सूर्यास्त                 6.47
  व्रत त्योहार            कालाष्टमी व्रत

  विशेष दिवस

  •  त्यौहार:  कालाष्टमी
  •  त्यौहार:  कालाष्टमी
 • 18 अप्रैल 2017

  शक संवत                1939
  माह                          वैशाख
  पक्ष                          कृष्ण
  तिथि                         सप्तमी
  नक्षत्र                         पूषा.
  सूर्योदय                      5.54
  सूर्यास्त                      6.47
  व्रत त्योहार

  17 अप्रैल 2017

  शक संवत             1939
  माह                      वैशाख
  पक्ष                       कृष्ण
  तिथि                      षष्ठी
  नक्षत्र                      मूला
  सूर्योदय                   5.55
  सूर्यास्त                    6.46
  व्रत त्योहार

  16 अप्रैल 2017

  शक संवत             1939
  माह                      वैशाख
  पक्ष                       कृष्ण
  तिथि                     पंचमी
  नक्षत्र                     ज्ये.
  सूर्योदय                  5.52
  सूर्यास्त                  6.45
  व्रत त्योहार             ईस्टर

  विशेष दिवस

  •  त्यौहार:  ईस्टर
  •  त्यौहार:  ईस्टर
 • 15 अप्रैल 2017

  शक संवत            1939
  माह                    वैशाख
  पक्ष                      कृष्ण
  तिथि                    चतुर्थी
  नक्षत्र                   अनु.
  सूर्योदय                5.57
  सूर्यास्त                6.45
  व्रत त्योहार

  14 अप्रैल 2017

  शक संवत            1939
  माह                    वैशाख
  पक्ष                     कृष्ण
  तिथि                   तृतीया
  नक्षत्र                  विशा.
  सूर्योदय               5.58
  सूर्यास्त               6.44
  व्रत त्योहार          गणेश चौथ व्रत, गुड फ्राईडे, अंबेडकर जयंती

  विशेष दिवस

  •  अवकाश:  अम्बेडकर जयन्ती, गुड फ्राइडे
  •  त्यौहार:  संकष्टी चतुर्थी, सोलर नववर्ष, मेष संक्रान्ति, बैसाखी
 • 13 अप्रैल 2017

  शक संवत             1939
  माह                     वैशाख
  पक्ष                      कृष्ण
  तिथि                    द्वितीया
  नक्षत्र                   स्वाति
  सूर्योदय                5.59
  सूर्यास्त                6.44
  व्रत त्योहार           वैशाखी, मेष संक्रांति

  12 अप्रैल 2017

  शक संवत              1939
  माह                      वैशाख
  पक्ष                       कृष्ण
  तिथि                     एकम
  नक्षत्र                    स्वाति
  सूर्योदय                 6.00
  सूर्यास्त                 6.44
  व्रत त्योहार

  विशेष दिवस

  •  त्यौहार:  वैशाख प्रारम्भ
 • 11 अप्रैल 2017

  शक संवत              1939
  माह                      चैत्र
  पक्ष                       शुक्ल
  तिथि                     पूर्णिमा
  नक्षत्र                    चत्रिा
  सूर्योदय                 6.01
  सूर्यास्त                 6.43
  व्रत त्योहार            हनुमान जयंती, पूर्णिमा

  विशेष दिवस

  •  त्यौहार:  हनुमान जयन्ती, चैत्र पूर्णिमा
 • 10 अप्रैल 2017

  शक संवत              1939
  माह                      चैत्र
  पक्ष                       शुक्ल
  तिथि                     चतुर्दशी
  नक्षत्र                    हस्त
  सूर्योदय                 6.02
  सूर्यास्त                 6.42
  व्रत त्योहार            पूर्णिमा व्रत

  विशेष दिवस

  •  त्यौहार:  पूर्णिमा उपवास
 • 09 अप्रैल 2017

  शक संवत               1939
  माह                       चैत्र
  पक्ष                        शुक्ल
  तिथि                      त्रयोदशी
  नक्षत्र                     उफा.
  सूर्योदय                  6.03
  सूर्यास्त                  6.42
  व्रत त्योहार             महावीर जयंती

  विशेष दिवस

  •  अवकाश:  महावीर जयन्ती
 • 08 अप्रैल 2017

  शक संवत              1939
  माह                      चैत्र
  पक्ष                       शुक्ल
  तिथि                     द्वादशी
  नक्षत्र                     पूफा.
  सूर्योदय                  6.04
  सूर्यास्त                  6.41
  व्रत त्योहार             प्रदोष व्रत

  विशेष दिवस

  •  त्यौहार:  प्रदोष व्रत, शनि त्रयोदशी
  • 07 अप्रैल 2017

   शक संवत              1939
   माह                      चैत्र
   पक्ष                       शुक्ल
   तिथि                     एकादशी
   नक्षत्र                     मघा
   सूर्योदय                   6.05
   सूर्यास्त                   6.40
   व्रत त्योहार             कामदा एकादशी

   विशेष दिवस

   •  त्यौहार:  कामदा एकादशी, वामन द्वादशी

  06 अप्रैल 2017

  शक संवत              1939
  माह                      चैत्र
  पक्ष                       शुक्ल
  तिथि                     दशमी
  नक्षत्र                    अश्लेष
  सूर्योदय                 6.06
  सूर्यास्त                 6.40
  व्रत त्योहार

  05 अप्रैल 2017

  शक संवत               1939
  माह                        चैत्र
  पक्ष                         शुक्ल
  तिथि                       नवमी
  नक्षत्र                      पुष्य
  सूर्योदय                   6.08
  सूर्यास्त                   6.40
  व्रत त्योहार              अद्वैत जयंती

  04 अप्रैल 2017
  ⛅ दिन – मंगलवार
  ⛅ विक्रम संवत – 2074
  ⛅ शक संवत -1938
  ⛅ अयन – उत्तरायण
  ⛅ ऋतु – वसंत
  ⛅ मास – चैत्र
  ⛅ पक्ष – शुक्ल
  ⛅ तिथि – सुबह 11:20 तक अष्टमी – सुबह 11:21 से नवमी
  ⛅ नक्षत्र – पुनर्वसु
  ⛅ योग – अतिगण्ड
  ⛅ राहुकाल – शाम 03:30 से शाम 05:03 तक
  ⛅ सूर्योदय – 06:30
  ⛅ सूर्यास्त – 1853
  ⛅ दिशाशूल – उत्तर दिशा में
  ⛅ व्रत पर्व विवरण – दुर्गाष्टमी, अशोकाष्टमी, भवानी प्राकट्य, श्री राम नवमी (स्मार्त)
  ? विशेष – अष्टमी को नारियल का फल खाने से बुद्धि का नाश होता है एवं नवमी को लौकी खाना गोमांस के समान त्याज्य है। (ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्म खंडः 27.29-34)
  ? अष्टमी तिथि के दिन स्त्री-सहवास तथा तिल का तेल खाना और लगाना निषिद्ध है। (ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्म खंडः 27.29-38)

  03 अप्रैल 2017

  ⛅ दिन – सोमवार
  ⛅ विक्रम संवत – 2074
  ⛅ शक संवत -1938
  ⛅ अयन – उत्तरायण
  ⛅ ऋतु – वसंत
  ⛅ मास – चैत्र
  ⛅ पक्ष – शुक्ल
  ⛅ तिथि – दोपहर 01:05 तक सप्तमी – दोपहर 01:06 से अष्टमी
  ⛅ नक्षत्र – आर्द्रा
  ⛅ योग – शोभन
  ⛅ राहुकाल – सुबह 07:45 से सुबह 09:18 तक
  ⛅ सूर्योदय – 06:31
  ⛅ सूर्यास्त – 18:52
  ⛅ दिशाशूल – पूर्व दिशा में
  ⛅ *व्रत पर्व विवरण –
  ? विशेष – सप्तमी को ताड़ का फल खाने से रोग बढ़ता है तथा शरीर का नाश होता है. अष्टमी को नारियल का फल खाने से बुद्धि का नाश होता है. (ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्म खंडः 27.29-34)
  ? अष्टमी तिथि के दिन स्त्री-सहवास तथा तिल का तेल खाना और लगाना निषिद्ध है. (ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्म खंडः 27.29-38)

  02 अप्रैल 2017

  शक संवत              1939
  माह                       चैत्र
  पक्ष                       शुक्ल
  तिथि                     षष्ठी
  नक्षत्र                      मृग.
  सूर्योदय                   6.11
  सूर्यास्त                  6.38
  व्रत त्योहार             सिकन्धा छठ

  विशेष दिवस

  •  त्यौहार:  यमुना छठ
  • 01 अप्रैल 2017

   शक संवत          1939
   माह                  चैत्र
   पक्ष                  शुक्ल
   तिथि                पंचमी
   नक्षत्र                रोहिणी
   सूर्योदय             6.12
   सूर्यास्त             6.37
   व्रत त्योहार        सरस्वती पंचमी, नाग पंचमी

   विशेष दिवस

   •  त्यौहार:  लक्ष्मी पञ्चमी, स्कन्द षष्ठी

  30 मार्च 2017

  शक संवत         1939
  माह                  चैत्र
  पक्ष                  शुक्ल
  तिथि                तृतीया
  नक्षत्र                अश्विनी
  सूर्योदय              6.15
  सूर्यास्त              6.35
  व्रत/त्योहार         गौरी व्रत

  विशेष दिवस

  •  त्यौहार:  गौरीपूजा, गणगौर,
 • 29 मार्च 2017सूर्योदय: ? 06:18
  सूर्यास्त: ? 18:34
  चन्द्रोदय:? 17:05
  चन्द्रास्त: ?19:57
  अयन ? उत्तरायण (उत्तरगोलिय)
  ऋतु: ?वसन्त
  शक सम्वत: ? 1939 (हेमलम्बी)
  विक्रम सम्वत: ? 2074 (साधारण)
  मास ? चैत्र
  पक्ष: ? शुक्ल
  तिथि: ? द्वितीया
  नक्षत्र: ? रेवती
  योग: ? इन्द्र
  प्रथम करण: ? बालव
  द्वितीय करण: ? कौलव28 मार्च 2017सूर्योदय: ? 06:20
  सूर्यास्त: ? 18:33
  चन्द्रोदय:? 06:21
  चन्द्रास्त: ? 18:55
  अयन ? उत्तरायण (उत्तरगोलिय)
  ऋतु: ?वसन्त
  शक सम्वत: ? 1938 दुर्मुख
  विक्रम सम्वत: ? 2073 सौम्य
  मास ? चैत्र
  पक्ष: ? कृष्ण
  तिथि: ? अमावस्या
  क्षय तिथि: ? प्रतिपदा
  नक्षत्र: ? उत्तर भाद्रपद
  योग: ? ब्रह्म
  प्रथम करण: ? नाग
  द्वितीय करण: ? किंस्तुघ्न
  क्षय करण: ? बव
  〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
  ॥ गोचर ग्रहा: ॥
  ????
  सूर्य ? मीन
  चंद्र ? मीन
  मंगल ? मेष
  बुध ? मेष
  गुरु ? कन्या
  शुक्र ? मीन
  शनि ? धनु
  राहु ? सिंह
  केतु ? कुम्भ27 मार्च 2017

  शक संवत         1938
  माह                  चैत्र
  पक्ष                   कृष्ण
  तिथि                चतुर्दशी
  नक्षत्र                पूभा.
  सूर्योदय             6.18
  सूर्यास्त             6.34
  व्रत/त्योहार        चैत्र चौदश

26  मार्च 2017
सूर्योदय: ? 06:22
सूर्यास्त: ? 18:32
चन्द्रोदय:? 19:41
चन्द्रास्त: ? 16:48
अयन ? उत्तरायण (उत्तरगोलिय)
ऋतु: ?वसन्त
शक सम्वत: ? 1938 दुर्मुख
विक्रम सम्वत: ? 2073 सौम्य
मास ? चैत्र
पक्ष: ? कृष्ण
तिथि: ? त्रयोदशी (12:25 तक)
नक्षत्र: ? शतभिषा
योग: ? शुभ
प्रथम करण: ? वणिज
द्वितीय करण: ? विष्टि

25  मार्च 2017
⛅ दिन – शनिवार
⛅ विक्रम संवत – 2073
⛅ शक संवत -1938
⛅ अयन – उत्तरायण
⛅ ऋतु – वसंत
⛅ गुजरात एवं महाराष्ट्र अनुसार मास – फाल्गुन
⛅ मास – चैत्र
⛅ पक्ष – कृष्ण
⛅ तिथि – दोपहर 01:33 तक द्वादशी – दोपहर 01:34 से त्रयोदशी
⛅ नक्षत्र – धनिष्ठा
⛅ योग – साध्य
⛅ राहुकाल – सुबह 09:25 से सुबह 10:56 तक
⛅ सूर्योदय – 06:40
⛅ सूर्यास्त – 18:49
⛅ दिशाशूल – पूर्व दिशा में
⛅ व्रत पर्व विवरण – शनिप्रदोष व्रत, महावारुणी योग (शाम 04:59 से सूर्यास्त तक)

24 मार्च 2017
⛅ दिन – शुक्रवार
⛅ विक्रम संवत – 2073
⛅ शक संवत -1938
⛅ अयन – उत्तरायण
⛅ ऋतु – वसंत
⛅ गुजरात एवं महाराष्ट्र अनुसार मास – फाल्गुन
⛅ मास – चैत्र
⛅ पक्ष – कृष्ण
⛅ तिथि – दोपहर 01:53 तक एकादशी – दोपहर 01:54 से द्वादशी
⛅ नक्षत्र – श्रवण
⛅ योग – सिद्ध
⛅ राहुकाल – सुबह 10:56 से दोपहर 12:27 तक
⛅ सूर्योदय – 06:40
⛅ सूर्यास्त – 18:49
⛅ दिशाशूल – पश्चिम दिशा में
⛅ व्रत पर्व विवरण – पापमोचनी एकादशी

23 मार्च 2017
⛅ दिन – गुरुवार
⛅ विक्रम संवत – 2073
⛅ शक संवत -1938
⛅ अयन – उत्तरायण
⛅ ऋतु – वसंत
⛅ गुजरात एवं महाराष्ट्र अनुसार मास – फाल्गुन
⛅ मास – चैत्र
⛅ पक्ष – कृष्ण
⛅ तिथि – दोपहर 01:27 तक दशमी – दोपहर 01:28 से एकादशी
⛅ नक्षत्र – उत्तराषाढा
⛅ योग – शिव
⛅ राहुकाल – दोपहर 01:58 से शाम 03:29 तक
⛅ सूर्योदय – 06:43
⛅ सूर्यास्त – 18:48
⛅ दिशाशूल – दक्षिण दिशा में
⛅ व्रत पर्व विवरण – ब्रह्मलीन भगवत्पाद सांई श्री लीलाशाह महाराज प्राकट्य दिवस

22 मार्च 2017
⛅ दिन – बुधवार
⛅ विक्रम संवत – 2073
⛅ शक संवत -1938
⛅ अयन – उत्तरायण
⛅ ऋतु – वसंत
⛅ गुजरात एवं महाराष्ट्र अनुसार मास – फाल्गुन
⛅ मास – चैत्र
⛅ पक्ष – कृष्ण
⛅ तिथि – दोपहर 12:18 तक नवमी – दोपहर 12:19 से दशमी
⛅ नक्षत्र – पूर्वाषाढा
⛅ योग – परिघ
⛅ राहुकाल – दोपहर 12:28 से दोपहर 01:58 तक
⛅ सूर्योदय – 06:43
⛅ सूर्यास्त – 18:48
⛅ दिशाशूल – उत्तर दिशा में
⛅ *व्रत पर्व विवरण –
? विशेष – नवमी को लौकी खाना गोमांस के समान त्याज्य है

21 मार्च 2017
⛅ दिन – मंगलवार
⛅ विक्रम संवत – 2073
⛅ शक संवत -1938
⛅ अयन – उत्तरायण
⛅ ऋतु – वसंत
⛅ गुजरात एवं महाराष्ट्र अनुसार मास – फाल्गुन
⛅ मास – चैत्र
⛅ पक्ष – कृष्ण
⛅ तिथि – अष्टमी सुबह 10:31 तक – सुबह 10:32 से नवमी
⛅ नक्षत्र – मूल
⛅ योग – वरीयान्
⛅ राहुकाल – शाम 03:28 से शाम 04:58 तक
⛅ सूर्योदय – 06:43
⛅ सूर्यास्त – 18:48
⛅ दिशाशूल – उत्तर दिशा में
⛅ व्रत पर्व विवरण – जमशेदी नवरोझ, जैन वर्षीतप प्रारंभ
? विशेष – अष्टमी को नारियल का फल खाने से बुद्धि का नाश होता है एवं नवमी को लौकी खाना गोमांस के समान त्याज्य है। (ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्म खंडः 27.29-34)

20 मार्च 2017

? तिथि सप्तमी 08:21:32
? नक्षत्र ज्येष्ठा 09:09:40
? करण :
बव 08:21:32
बालव 21:30:21
? पक्ष कृष्ण
? योग व्यतीपात 29:35:08
? वार सोमवार

☀ सूर्य व चन्द्र से संबंधित गणनाएँ
? सूर्योदय 06:44:15
? चन्द्रोदय 25:27:59
? चन्द्र राशि वृश्चिक – 09:09:40 तक
? सूर्यास्त 18:50:30
? चन्द्रास्त 11:54:00
? ऋतु वसंत

☀ हिन्दू मास एवं वर्ष
? शक सम्वत 1938 दुर्मुख
? कलि सम्वत 5118
? दिन काल 12:06:14
? विक्रम सम्वत 2073
? मास अमांत फाल्गुन
? मास पूर्णिमांत चैत्र

☀ चन्द्रबल और ताराबल
☀ ताराबल
? अश्विनी, भरणी, रोहिणी, आद्रा, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, हस्त, स्वाति, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढा, श्रवण, शतभिषा, उत्तरभाद्रपदा, रेवती
☀ चन्द्रबल
? वृषभ, मिथुन, कन्या, वृश्चिक, मकर, कुम्भ

19 मार्च 2017
⛅ विक्रम संवत – 2073
⛅ शक संवत -1938
⛅ अयन – उत्तरायण
⛅ ऋतु – वसंत
⛅ गुजरात एवं महाराष्ट्र अनुसार मास – फाल्गुन
⛅ मास – चैत्र
⛅ पक्ष – कृष्ण
⛅ तिथि – सप्तमी
⛅ नक्षत्र – ज्येष्ठा
⛅ योग – सिद्धि
⛅ राहुकाल – शाम 04:58 से शाम 06:27 तक
⛅ सूर्योदय – 06:44
⛅ सूर्यास्त – 18:48
⛅ दिशाशूल – पश्चिम दिशा में
⛅ व्रत पर्व विवरण – रविवारी सप्तमी (सूर्योदय से 20 मार्च सूर्योदय तक), सप्तमी वृद्धि तिथि

विशेष तिथि
?? सोमवती अमावस्या, रविवारी सप्तमी, मंगलवारी चतुर्थी, बुधवारी अष्टमी – ये चार तिथियां सूर्यग्रहण के बराबर कही गयी हैं.
? इनमें किया गया जप-ध्यान, स्नान , दान व श्राद्ध अक्षय होता है.

18 मार्च 2017

शक संवत         1938
माह                 चैत्र
पक्ष                  कृष्ण
तिथि                षष्ठी
नक्षत्र                अनु.
सूर्योदय             6.29
सूर्यास्त             6.29
व्रत/त्योहार

17 मार्च 2017

शक संवत         1938
माह                  चैत्र
पक्ष                   कृष्ण
तिथि                 पंचमी
नक्षत्र                 विशा.
सूर्योदय              6.30
सूर्यास्त              6.29
व्रत/त्योहार

विशेष दिवस

 •  त्यौहार:  रंग पञ्चमी
 • 16 मार्च 2017

  शक संवत         1938
  माह                  चैत्र
  पक्ष                  कृष्ण
  तिथि               चतुर्थी
  नक्षत्र               स्वाति
  सूर्योदय            6.31
  सूर्यास्त            6.28
  व्रत/त्योहार        गणेश चतुर्थी व्रत

  विशेष दिवस

  •  त्यौहार:  संकष्टी चतुर्थी

14 मार्च 2017

शक संवत         1938
माह                  चैत्र
पक्ष                   कृष्ण
तिथि                 द्वितीया
नक्षत्र                 हस्त
सूर्योदय               6.33
सूर्यास्त               6.27
व्रत/त्योहार          मीन संक्रांति, संत तुकाराम जयंती

12 मार्च 2017

शक संवत         1938
माह                 फाल्गुन
पक्ष                  शुक्ल
तिथि                 पूर्णिमा
नक्षत्र                 पूफा.
सूर्योदय              6.35
सूर्यास्त              6.26
व्रत/त्योहार         होलिका पूजन, सत्यव्रत पूर्णिमा

विशेष दिवस

 •  अवकाश:  होलिका दहन
 •  त्यौहार:  होलिका दहन, वसन्त पूर्णिमा, चैतन्य महाप्रभु जयन्ती
 • 10 मार्च 2017

  शक संवत        1938
  माह                 फाल्गुन
  पक्ष                  शुक्ल
  तिथि                त्रयोदशी
  नक्षत्र                 अश्लेषा
  सूर्योदय              6.38
  सूर्यास्त              6.25
  व्रत/त्योहार        प्रदोष व्रत, त्रयोदशी

  विशेष दिवस

  •  त्यौहार:  प्रदोष व्रत
 • 09 मार्च 2017

  शक संवत         1938
  माह                 फाल्गुन
  पक्ष                  शुक्ल
  तिथि                 द्वादशी
  नक्षत्र                  पुष्य
  सूर्योदय               6.39
  सूर्यास्त               6.24
  व्रत/त्योहार          गोविंद द्वादशी

  08 मार्च 2017

  शक संवत        1938
  माह                 फाल्गुन
  पक्ष                  शुक्ल
  तिथि                एकादशी
  नक्षत्र                पुन.
  सूर्योदय             6.40
  सूर्यास्त             6.24
  व्रत/त्योहार        आमला एकादशी, मेला खाटू श्याम जी

  विशेष दिवस

  •  अवकाश:  विश्व महिला दिवस
 • 07 मार्च 2017

  शक संवत        1938
  माह             फाल्गुन
  पक्ष             शुक्ल
  तिथि            दशमी
  नक्षत्र            आर्द्रा
  सूर्योदय          6.41
  सूर्यास्त          6.23
  व्रत/त्योहार

  06 मार्च 2017

  शक संवत        1938

  माह             फाल्गुन
  पक्ष             शुक्ल
  तिथि            नवमी
  नक्षत्र            मृग.
  सूर्योदय          6.42
  सूर्यास्त          6.22
  व्रत/त्योहार

  • 05 मार्च 2017

   शक संवत       1938
   माह                फाल्गुन
   पक्ष                शुक्ल
   तिथि              अष्टमी
   नक्षत्र              रोहिणी
   सूर्योदय           6.43
   सूर्यास्त           6.22
   व्रत/त्योहार      अष्टमी, होलाष्टक आरंभ

   विशेष दिवस

   •  त्यौहार:  मासिक दुर्गाष्टमी, रोहिणी व्रत

  04 मार्च 2017

  शक संवत       1938
  माह                 फाल्गुन
  पक्ष                  शुक्ल
  तिथि                षष्ठी/सप्तमी
  नक्षत्र                कृतिका
  सूर्योदय              6.44
  सूर्यास्त              6.21
  व्रत/त्योहार

  • 03 मार्च 2017

   शक संवत       1938
   माह            फाल्गुन
   पक्ष            शुक्ल
   तिथि          पंचमी
   नक्षत्र          भरणी
   सूर्योदय        6.45
   सूर्यास्त        6.20
   व्रत/त्योहार

   विशेष दिवस

   •  त्यौहार:  स्कन्द षष्ठी

  02 मार्च 2017

  शक संवत       1938
  माह                फाल्गुन
  पक्ष                शुक्ल
  तिथि              चतुर्थी
  नक्षत्र              अश्विनी
  सूर्योदय            6.46
  सूर्यास्त             6.20
  व्रत/त्योहार      विनायक चतुर्थी

  01 मार्च 2017

  शक संवत     1938
  माह             फाल्गुन
  पक्ष             शुक्ल
  तिथि            तृतीया
  नक्षत्र            रेवती
  सूर्योदय          6.47
  सूर्यास्त          6.19
  व्रत/त्योहार      पंचक समाप्त

  28 फरवरी 2017

  शक संवत             1938
  माह                     फाल्गुन
  पक्ष                     शुक्ल
  तिथि                    द्वितीया
  नक्षत्र                    उभा.
  सूर्योदय                 6.49
  सूर्यास्त                 6.19
  व्रत त्योहार            फुलरिया दूज, चंद्र दर्शन

  27 फरवरी 2017

  शक संवत           1938
  माह                   फाल्गुन
  पक्ष                    शुक्ल
  तिथि                  प्रतिपदा
  नक्षत्र                  पूभा.
  सूर्योदय               6.50
  सूर्यास्त               6.18
  व्रत त्योहार

  24 फरवरी 2017

  शक संवत           1938
  माह                   फाल्गुन
  पक्ष                    कृष्ण
  तिथि                  त्रयोदशी
  नक्षत्र                   श्रवण
  सूर्योदय                6.53
  सूर्यास्त                6.16
  व्रत त्योहार           प्रदोष व्रत, मासिक महाशिवरात्रि व्रत

  विशेष दिवस

  •  अवकाश:  महाशिवरात्रि
  •  त्यौहार:  प्रदोष व्रत
 • 23 फरवरी 2017

  शक संवत           1938
  माह                   फाल्गुन
  पक्ष                    कृष्ण
  तिथि                  द्वादशी
  नक्षत्र                  उषा.
  सूर्योदय               6.54
  सूर्यास्त               6.15
  व्रत त्योहार

  22 फरवरी 2017

  शक संवत           1938
  माह                   फाल्गुन
  पक्ष                    कृष्ण
  तिथि                  एकादशी
  नक्षत्र                  पूषा.
  सूर्योदय                6.55
  सूर्यास्त                6.14
  व्रत त्योहार           विजय एकादशी

  विशेष दिवस

  •  त्यौहार:  विजया एकादशी
  • 21 फरवरी 2017

   शक संवत           1938
   माह                   फाल्गुन
   पक्ष                    कृष्ण
   तिथि                  दशमी
   नक्षत्र                  मूला
   सूर्योदय               6.56
   सूर्यास्त               6.14
   व्रत त्योहार          दयानंद सरस्वती जयंती

   विशेष दिवस

   •  अवकाश:  महर्षि दयानन्द सरस्वती जयन्ती
 • 20 फरवरी 2017

  शक संवत          1938
  माह                  फाल्गुन
  पक्ष                   कृष्ण
  तिथि                 नवमी
  नक्षत्र                 ज्ये.
  सूर्योदय              6.56
  सूर्यास्त              6.13
  व्रत त्योहार
  • 19 फरवरी 2017

   शक संवत           1938
   माह                   फाल्गुन
   पक्ष                    कृष्ण
   तिथि                  अष्टमी
   नक्षत्र                  अनु.
   सूर्योदय                6.57
   सूर्यास्त                6.12
   व्रत त्योहार            सीताष्टमी, कालाष्टमी व्रत

    

   विशेष दिवस

   •  अवकाश:  शिवाजी जयंती

  18 फरवरी 2017

  शक संवत         1938
  माह                 फाल्गुन
  पक्ष                  कृष्ण
  तिथि                सप्तमी
  नक्षत्र                 विशा.
  सूर्योदय              6.58
  सूर्यास्त              6.12
  व्रत त्योहार

  विशेष दिवस

  •  त्यौहार:  शबरी जयन्ती, कालाष्टमी
  • 17 फरवरी 2017

   शक संवत          1938
   माह                  फाल्गुन
   पक्ष                   कृष्ण
   तिथि                 षष्ठी
   नक्षत्र                 स्वाति
   सूर्योदय              6.59
   सूर्यास्त              6.11
   व्रत त्योहार

   विशेष दिवस

   •  त्यौहार:  यशोदा जयन्ती

  15 फरवरी 2017

  शक संवत           1938
  माह                   फाल्गुन
  पक्ष                    कृष्ण
  तिथि                  पंचमी
  नक्षत्र                  हस्त
  सूर्योदय               7.01
  सूर्यास्त               6.10
  व्रत त्योहार

  14 फरवरी 2017

  शक संवत         1938
  माह                 फाल्गुन
  पक्ष                 कृष्ण
  तिथि               चतुर्थी
  नक्षत्र               उफा.
  सूर्योदय            7.02
  सूर्यास्त            6.09
  व्रत त्योहार       गणेश चौथ व्रत

  विशेष दिवस

  •  त्यौहार:  संकष्टी चतुर्थी
 • 13 फरवरी 2017

  शक संवत           1938
  माह                   फाल्गुन
  पक्ष                    कृष्ण
  तिथि                  तृतीया
  नक्षत्र                  पूफा.
  सूर्योदय               7.02
  सूर्यास्त               6.08
  व्रत त्योहार

  12 फरवरी 2017

  शक संवत            1938
  माह                    फाल्गुन
  पक्ष                     कृष्ण
  तिथि                   द्वितीया
  नक्षत्र                   मघा
  सूर्योदय                7.03
  सूर्यास्त                6.07
  व्रत त्योहार           कुंभ संक्रांति

  विशेष दिवस

  •  त्यौहार:  कुम्भ संक्रान्ति
 • 11 फरवरी 2017

  शक संवत        1938
  माह                फाल्गुन
  पक्ष                 कृष्ण
  तिथि               प्रतिपदा
  नक्षत्र               अश्लेषा
  सूर्योदय            7.04
  सूर्यास्त            6.06
  व्रत त्योहार

  विशेष दिवस

  •  त्यौहार:  फाल्गुन प्रारम्भ
  • 10 फरवरी 2017

   शक संवत         1938
   माह                 माघ
   पक्ष                 शुक्ल
   तिथि               चतुर्दशी/पूर्णिमा
   नक्षत्र               पुष्य.
   सूर्योदय            7.05
   सूर्यास्त            6.06
   व्रत त्योहार       सत्यव्रत पूर्णिमा, माघ स्नान समाप्त, रविदास जयंती

   विशेष दिवस

   •  अवकाश:  गुरु रविदास जयन्ती
   •  त्यौहार:  माघ पूर्णिमा, चन्द्र ग्रहण, पूर्णिमा उपवास

  09 फरवरी 2017

  शक संवत        1938
  माह                माघ
  पक्ष                 शुक्ल
  तिथि               त्रयोदशी
  नक्षत्र               पुन.
  सूर्योदय            7.05
  सूर्यास्त            6.05
  व्रत त्योहार

  08 फरवरी 2017

  शक संवत            1938
  माह                    माघ
  पक्ष                    शुक्ल
  तिथि                  द्वादशी
  नक्षत्र                  आद्रा.
  सूर्योदय               7.06
  सूर्यास्त               6.04
  व्रत त्योहार          प्रदोष व्रत

  विशेष दिवस

  •  त्यौहार:  प्रदोष व्रत
  • 07 फरवरी 2017

   शक संवत       1938
   माह               माघ
   पक्ष                शुक्ल
   तिथि              एकादशी
   नक्षत्र              मृग.
   सूर्योदय           7.07
   सूर्यास्त           6.03
   व्रत त्योहार      मोहिनी एकादशी, भीष्म द्वादशी

   05 फरवरी 2017

   शक संवत        1938
   माह                माघ
   पक्ष                शुक्ल
   तिथि               नवमी
   नक्षत्र              कृतिका
   सूर्योदय           7.08
   सूर्यास्त            6.02
   व्रत त्योहार      स्वामी स्वरूपानंद जयंती

   04 फरवरी 2017

   शक संवत       1938
   माह               माघ
   पक्ष               शुक्ल
   तिथि              अष्टमी
   नक्षत्र              भरणी
   सूर्योदय           7.09
   सूर्यास्त           6.01
   व्रत त्योहार      भीष्म अष्टमी

   विशेष दिवस

   •  त्यौहार:  भीष्म अष्टमी, मासिक दुर्गाष्टमी

  03 फरवरी 2017

  शक संवत      1938
  माह              माघ
  पक्ष               शुक्ल
  तिथि            सप्तमी
  नक्षत्र            अश्विनी
  सूर्योदय         7.09
  सूर्यास्त         6.00
  व्रत त्योहार    अचला सप्तमी

   

  विशेष दिवस

  •  त्यौहार:  रथ सप्तमी, नर्मदा जयन्ती

02 फरवरी 2017

शक संवत     1938
माह             माघ
पक्ष             शुक्ल
तिथि            षष्ठी
नक्षत्र           रेवती
सूर्योदय        7.10
सूर्यास्त        6.00
व्रत त्योहार   पंचक समाप्त

01 फरवरी 2017

शक संवत    1938

माह             माघ
पक्ष              शुक्ल
तिथि            पंचमी
नक्षत्र            उभा.
सूर्योदय         7.11
सूर्यास्त         5.59
व्रत त्योहार    बसंत पंचमी, सरस्वती पूजन

31 जनवरी 2017

शक संवत   1938
माह        माघ
पक्ष        शुक्ल
तिथि       चतुर्थी
नक्षत्र       पूभा.
सूर्योदय     7.11
सूर्यास्त     5.58
व्रत/त्योहार  वरद तिल चौथ

30 जनवरी 2017

शक संवत   1938
माह        माघ
पक्ष        शुक्ल
तिथि       तृतीया
नक्षत्र       शत.
सूर्योदय     7.12
सूर्यास्त     5.57
व्रत/त्योहार  गांधी निर्वाण दिवस

विशेष दिवस

 •  अवकाश:  महात्मा गांधी की पुण्यतिथि
  • 29 जनवरी 2017

   शक संवत   1938
   माह        माघ
   पक्ष        शुक्ल
   तिथि       द्वितीया
   नक्षत्र       धनि.
   सूर्योदय     7.12
   सूर्यास्त     5.56
   व्रत/त्योहार  पंचक आरंभ, चंद्रदर्शन

   28 जनवरी 2017

   शक संवत    1938
   माह         माघ
   पक्ष         शुक्ल
   तिथि        एकम
   नक्षत्र        श्रवण
   सूर्योदय      7.13
   सूर्यास्त      5.55
   व्रत/त्योहार

   विशेष दिवस

   •  अवकाश:  लाला लाजपत राय जयंती

  27 जनवरी 2017

  शक संवत    1938
  माह         माघ
  पक्ष         कृष्ण
  तिथि        अमावस्या
  नक्षत्र        उषा.
  सूर्योदय      7.13
  सूर्यास्त      5.55
  व्रत/त्योहार   मौन अमावस

 • 26 जनवरी 2017

  शक संवत    1938
  माह         माघ
  पक्ष         कृष्ण
  तिथि        चतुर्दशी
  नक्षत्र        पूषा.
  सूर्योदय      7.13
  सूर्यास्त      5.54
  व्रत/त्योहार   मासिक शिवरात्रि व्रत, गणतंत्र दिवस

  विशेष दिवस

  •  अवकाश:  गणतंत्र दिवस

25 जनवरी 2017

शक संवत    1938
माह         माघ
पक्ष         कृष्ण
तिथि        त्रयोदशी
नक्षत्र        मूला
सूर्योदय      7.14
सूर्यास्त      5.53
व्रत/त्योहार   प्रदोष व्रत

 • 24 जनवरी 2017

  शक संवत    1938
  माह         माघ
  पक्ष         कृष्ण
  तिथि        द्वादशी
  नक्षत्र        ज्ये.
  सूर्योदय      7.14
  सूर्यास्त      5.52
  व्रत/त्योहार

  • 23 जनवरी 2017

   शक संवत    1938
   माह         माघ
   पक्ष         कृष्ण
   तिथि        एकादशी
   नक्षत्र        अनु.
   सूर्योदय      7.14
   सूर्यास्त      5.51
   व्रत/त्योहार   षट तिल्ला एकादशी, नेताजी जयंती

   विशेष दिवस

   •  अवकाश:  नेताजी सुभाषचंद्र बोस जयंती

  22 जनवरी 2017

  शक संवत    1938
  माह         माघ
  पक्ष         कृष्ण
  तिथि        दशमी
  नक्षत्र        विशा.
  सूर्योदय      7.15
  सूर्यास्त      5.50
  व्रत/त्योहार

  21 जनवरी 2017

  शक संवत    1938
  माह         माघ
  पक्ष         कृष्ण
  तिथि        नवमी
  नक्षत्र        स्वाति
  सूर्योदय      7.15
  सूर्यास्त      5.50
  व्रत/त्योहार

  20 जनवरी 2017

  शक संवत    1938
  माह         माघ
  पक्ष         कृष्ण
  तिथि        अष्टमी
  नक्षत्र        स्वाति
  सूर्योदय      7.15
  सूर्यास्त      5.49
  व्रत/त्योहार

  19 जनवरी 2017

  शक संवत    1938
  माह         माघ
  पक्ष         कृष्ण
  तिथि        सप्तमी
  नक्षत्र        चित्रा
  सूर्योदय      7.15
  सूर्यास्त      5.48
  व्रत/त्योहार   कालाष्टमी व्रत

  18 जनवरी 2017

  शक संवत    1938
  माह         माघ
  पक्ष         कृष्ण
  तिथि        षष्ठी
  नक्षत्र        हस्त
  सूर्योदय      7.15
  सूर्यास्त      5.47
  व्रत/त्योहार

  17 जनवरी 2017

  शक संवत    1938
  माह         माघ
  पक्ष         कृष्ण
  तिथि        पंचमी
  नक्षत्र        उफा.
  सूर्योदय      7.15
  सूर्यास्त      5.46
  व्रत/त्योहार

  16 जनवरी 2017

  शक संवत    1938
  माह         माघ
  पक्ष         कृष्ण
  तिथि        चतुर्थी
  नक्षत्र        पूफा.
  सूर्योदय      7.15
  सूर्यास्त      5.45
  व्रत/त्योहार   शाखंभरी जयंती

  15 जनवरी 2017

  शक संवत    1938
  माह         माघ
  पक्ष         कृष्ण
  तिथि        तृतीया
  नक्षत्र        मघा
  सूर्योदय      7.15
  सूर्यास्त      5.44
  व्रत/त्योहार   संकट चौथ, सौभाग्य सुंदरी व्रत

  14 जनवरी 2017

  शक संवत    1938
  माह         माघ
  पक्ष         कृष्ण
  तिथि        द्वितीया
  नक्षत्र        अश्लेषा
  सूर्योदय      7.15
  सूर्यास्त      5.44
  व्रत/त्योहार   मकर संक्रांति, पोंगल

  13 जनवरी 2017

  शक संवत   1938
  माह        पौष
  पक्ष        शुक्ल
  तिथि       चतुर्दशी
  नक्षत्र       आद्रा
  सूर्योदय     7.15
  सूर्यास्त     5.42
  व्रत/त्योहार  सत्यव्रत

  12 जनवरी 2017

  शक संवत   1938
  माह        पौष
  पक्ष        शुक्ल
  तिथि       चतुर्दशी
  नक्षत्र       आद्रा
  सूर्योदय     7.15
  सूर्यास्त     5.42
  व्रत/त्योहार  सत्यव्रत

  11 जनवरी 2017

  शक संवत   1938
  माह        पौष
  पक्ष        शुक्ल
  तिथि       चतुर्दशी
  नक्षत्र       आद्रा
  सूर्योदय     7.15
  सूर्यास्त     5.42
  व्रत/त्योहार  सत्यव्रत

  10 जनवरी 2017

  शक संवत   1938
  माह        पौष
  पक्ष        शुक्ल
  तिथि       त्रयोदशी
  नक्षत्र       रोहिणी
  सूर्योदय     7.15
  सूर्यास्त     5.41
  व्रत/त्योहार  भौम प्रदोष व्रत

  09 जनवरी 2017

  शक संवत    1938
  माह        पौष
  पक्ष        शुक्ल
  तिथि       द्वादशी
  नक्षत्र       कृतिका
  सूर्योदय     7.15
  सूर्यास्त     5.40
  व्रत/त्योहार

  08 जनवरी 2017

  शक संवत    1938
  माह         पौष
  पक्ष         शुक्ल
  तिथि        दशमी/एकादशी
  नक्षत्र        भरणी
  सूर्योदय      7.15
  सूर्यास्त      5.39
  व्रत/त्योहार   पुत्रदा बैकुंठ एकादशी

  07 जनवरी 2017

  शक संवत    1938
  माह         पौष
  पक्ष         शुक्ल
  तिथि        नवमी
  नक्षत्र        अश्विनी
  सूर्योदय      7.15
  सूर्यास्त      5.38
  व्रत/त्योहार

  06 जनवरी 2017

  शक संवत    1938
  माह         पौष
  पक्ष         शुक्ल
  तिथि        अष्टमी
  नक्षत्र        रेवती
  सूर्योदय      7.15
  सूर्यास्त      5.37
  व्रत/त्योहार   अष्टमी, पंचक समाप्त

  • 05 जनवरी 2017

   शक संवत    1938
   माह         पौष
   पक्ष         शुक्ल
   तिथि        सप्तमी
   नक्षत्र        उभा.
   सूर्योदय      7.15
   सूर्यास्त      5.37
   व्रत/त्योहार   गुरु गोविंद सिंह जयंती

   विशेष दिवस

   •  अवकाश:  गुरु गोविंद सिंह जयंती

  04 जनवरी 2017

  शक संवत    1938
  माह         पौष
  पक्ष         शुक्ल
  तिथि        षष्ठी
  नक्षत्र        पूभा.
  सूर्योदय      7.15
  सूर्यास्त      5.36
  व्रत/त्योहार

  03 जनवरी 2017

  शक संवत     1938
  माह          पौष
  पक्ष          शुक्ल
  तिथि         पंचमी
  नक्षत्र         शत.
  सूर्योदय       7.15
  सूर्यास्त       5.35
  व्रत/त्योहार

  02 जनवरी 2017

  शक संवत      1938
  माह          पौष
  पक्ष          शुक्ल
  तिथि         चतुर्थी
  नक्षत्र         धनि.
  सूर्योदय       7.15
  सूर्यास्त       5.35
  व्रत/त्योहार

  • 01 जनवरी 2017

   शक संवत     1938
   माह          पौष
   पक्ष          शुक्ल
   तिथि         तृतीया
   नक्षत्र         श्रवण
   सूर्योदय       7.15
   सूर्यास्त       5.35
   व्रत/त्योहार    नववर्ष दिवस, पंचक आरंभ

   विशेष दिवस

   •  अवकाश:  न्यू ईयर

  31 दिसम्बर 2016

  शक संवत       1938
  माह               पौष
  पक्ष                शुक्ल
  तिथि             द्वितीया
  नक्षत्र             उषा.
  सूर्योदय          7.15
  सूर्यास्त          5.33
  व्रत त्योहार     न्यू ईयर ईव

  विशेष दिवस

  •  अवकाश:  न्यू ईयर ईव, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इम्फाल ब्रांच में छुट्टी, कोर्ट में न्यू ईयर और क्रिसमस की छुट्टी जारी
  • 30 दिसम्बर 2016

   शक संवत       1938
   माह                पौष
   पक्ष                शुक्ल
   तिथि              एकम
   नक्षत्र              पूषा.
   सूर्योदय           7.14
   सूर्यास्त           5.32
   व्रत त्योहार      चंद्रदर्शन

   विशेष दिवस

   •  अवकाश:  लोसूंग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शिलॉन्ग और गंगटोक ब्रांच की छुट्टी, कोर्ट में न्यू ईयर और क्रिसमस की छुट्टी जारी
   • 29 दिसम्बर 2016

    शक संवत        1938
    माह                पौष
    पक्ष                कृष्ण
    तिथि              अमावस्या
    नक्षत्र              मूला
    सूर्योदय           7.14
    सूर्यास्त           5.32
    व्रत त्योहार      अमावश

    विशेष दिवस

    •  अवकाश:  कोर्ट में न्यू ईयर और क्रिसमस की छुट्टी जारी

  28 दिसम्बर 2016

  शक संवत         1938
  माह                  पौष
  पक्ष                  कृष्ण
  तिथि               चतुर्दशी
  नक्षत्र               ज्ये.
  सूर्योदय            7.14
  सूर्यास्त            5.31
  व्रत त्योहार       मेला जोड़ समाप्त

  विशेष दिवस

  •  अवकाश:  कोर्ट में न्यू ईयर और क्रिसमस की छुट्टी जारी
  • 27 दिसम्बर 2016

   शक संवत       1938
   माह                पौष
   पक्ष                कृष्ण
   तिथि             त्रयोदशी
   नक्षत्र             ज्ये.
   सूर्योदय          7.13
   सूर्यास्त          5.31
   व्रत त्योहार     मासिक शिवरात्रि व्रत

   विशेष दिवस

   •  अवकाश:  कोर्ट में न्यू ईयर और क्रिसमस की छुट्टी जारी

  26 दिसम्बर 2016

  शक संवत       1938
  माह                पौष
  पक्ष                कृष्ण
  तिथि              त्रयोदशी
  नक्षत्र              अनु.
  सूर्योदय           7.13
  सूर्यास्त           5.30
  व्रत त्योहार      चंद्र प्रदोष व्रत, मेला
  जोड़ आरंभ

  विशेष दिवस

  •  अवकाश:  क्रिसमस फेस्टिवल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शिलॉन्ग, इम्फाल और आइजोल ब्रांच में छुट्टी, कोर्ट में न्यू ईयर और क्रिसमस की छुट्टी जारी
  • 25 दिसम्बर 2016

   शक संवत       1938
   माह                पौष
   पक्ष                कृष्ण
   तिथि             द्वादशी
   नक्षत्र             विशा.
   सूर्योदय          7.13
   सूर्यास्त          5.29
   व्रत त्योहार     क्रिसमस

   विशेष दिवस

   •  अवकाश:  क्रिसमस, बैंकों और कोर्ट की भी छुट्टी

  24 दिसम्बर 2016

  शक संवत      1938
  माह               पौष
  पक्ष               कृष्ण
  तिथि             एकादशी
  नक्षत्र             स्वाति
  सूर्योदय          7.12
  सूर्यास्त          5.29
  व्रत त्योहार     सफला एकादशी, क्रिसमस ईव

  विशेष दिवस

  •  अवकाश:  कोर्ट में न्यू ईयर और क्रिसमस की छुट्टी जारी
  • 23 दिसम्बर 2016

   शक संवत      1938
   माह               पौष
   पक्ष               कृष्ण
   तिथि             दशमी
   नक्षत्र             चित्रा
   सूर्योदय          7.12
   सूर्यास्त           5.28
   व्रत त्योहार

   विशेष दिवस

   •  अवकाश:  कोर्ट में न्यू ईयर और क्रिसमस की छुट्टी जारी

  22 दिसम्बर 2016

  शक संवत      1938
  माह               पौष
  पक्ष               कृष्ण
  तिथि             नवमी
  नक्षत्र             हस्त
  सूर्योदय          7.11
  सूर्यास्त          5.28
  व्रत त्योहार

  21 दिसम्बर 2016

  शक संवत      1938
  माह               पौष
  पक्ष               कृष्ण
  तिथि              अष्टमी
  नक्षत्र              उफा.
  सूर्योदय            7.11
  सूर्यास्त            5.27
  व्रत त्योहार        कालाष्टमी व्रत

  20 दिसम्बर 2016

  शक संवत      1938
  माह               पौष
  पक्ष               कृष्ण
  तिथि              सप्तमी
  नक्षत्र              पूफा.
  सूर्यादय           7.10
  सूर्योस्त           5.27
  व्रत त्योहार

  19 दिसम्बर 2016

  शक संवत      1938
  माह               पौष
  पक्ष               कृष्ण
  तिथि             षष्ठी
  नक्षत्र             मघा
  सूर्यादय          7.10
  सूर्योस्त          5.26
  व्रत त्योहार

  18 दिसम्बर 2016

  शक संवत      1938
  माह               पौष
  पक्ष               कृष्ण
  तिथि             पंचमी
  नक्षत्र            अश्लेषा
  सूर्योदय         7.09
  सूर्यास्त         5.26
  व्रत त्योहार

  17 दिसम्बर 2016

  शक संवत      1938
  माह                पौष
  पक्ष                कृष्ण
  तिथि               चतुर्थी
  नक्षत्र               पुष्य
  सूर्योदय             7.09
  सूर्यास्त             5.26
  व्रत त्योहार

  16/12/2016

  ? शुभ प्रभातम् ?
  ? आज का पंचांग ?
  दिनांक- 16 दिसम्बर 2016
  दिन – शुक्रवार
  संवत्सर नाम – सौम्य
  युगाब्दः- 5118
  विक्रम संवत- 2073
  शक संवत -1938
  अयन – दक्षिणायन
  गोल – दक्षिण
  ऋतु – हेमन्त
  मास – पौष
  पक्ष – कृष्ण पक्ष
  तिथि- तृतीया
  नक्षत्र – पुनर्वसु
  योग – ब्रह्म
  करण- वणिज
  दिशा शूल- पश्चिम दिशा में
  ??पाक्षिक सूर्य— मूल नक्षत्र में ??
  ??सांस्कृतिक कोश??
  राजा जनक का मूल नाम ” सीरध्वज” था ।
  ? राहुकाल- दिन के 10:30 से 12:00 बजे तक ।
  ??सुविचार ??
  जितना – जितना राग और भोग बढेगा उतना ही दुःख भी बढेगा ।
  ?सर्वे भवन्तु सुखिन:?

  15 दिसम्बर 2016

  शक संवत        1938
  माह                 पौष
  पक्ष                कृष्ण
  तिथि              द्वितीया
  नक्षत्र               आद्रा
  सूर्योदय             7.07
  सूर्यास्त              5.25
  व्रत त्योहार         धनु संक्रांति

  14 दिसम्बर 2016

  शक संवत       1938
  माह                पौष
  पक्ष                कृष्ण
  तिथि               एकम
  नक्षत्र               मृग.
  सूर्योदय            7.07
  सूर्यास्त            5.24
  व्रत त्योहार       अन्नपूर्णा जयंती, दत्त जयंती

  13 दिसम्बर 2016

  शक संवत        1938
  माह                 मार्गशीर्ष
  पक्ष                 शुक्ल
  तिथि               चतुर्दशी/पूर्णिमा
  नक्षत्र               रोहिणी
  सूर्योदय            7.06
  सूर्यास्त            5.24
  व्रत त्योहार       सत्यव्रत पूर्णिमा, त्रिपुर
  भैरव जयंती

  विशेष दिवस

  •  अवकाश:  मिलाद-उन-नबी, कोर्ट और ज्यादातर बैंकों की छुट्टी
 • 12 दिसम्बर 2016

  शक संवत          1938
  माह              मार्गशीर्ष
  पक्ष              शुक्ल
  तिथि             त्रयोदशी
  नक्षत्र             कृतिका
  सूर्योदय           7.05
  सूर्यास्त           5.24
  व्रत त्योहार

  विशेष दिवस

  •  अवकाश:  ईद-ए-मिलद, ज्यादातर बैंकों में छुट्टी
  • 11 दिसम्बर 2016

   शक संवत       1938
   माह                मार्गशीर्ष
   पक्ष               शुक्ल
   तिथि             द्वादशी
   नक्षत्र             भरणी
   सूर्योदय           7.05
   सूर्यास्त           5.24
   व्रत त्योहार       प्रदोष व्रत

    

   10 दिसम्बर 2016

   शक संवत        1938
   माह             मार्गशीर्ष
   पक्ष             शुक्ल
   तिथि            एकादशी
   नक्षत्र            रेवती/अश्विनी
   सूर्योदय          7.04
   सूर्यास्त          5.23
   व्रत त्योहार       मोक्षदा एकादशी, गीता
   जयंती, पंचक समाप्त

   विशेष दिवस

   •  अवकाश:  गीता जयंती

  09 दिसम्बर 2016
  शक संवत 1938
  माह मार्गशीर्ष
  पक्ष शुक्ल
  तिथि दशमी
  नक्षत्र उभा.
  सूर्योदय 7.03
  सूर्यास्त 5.23 

  08 दिसम्बर 2016

  शक संवत 1938
  माह मार्गशीर्ष
  पक्ष शुक्ल
  तिथि नवमी
  नक्षत्र पूभा.
  सूर्योदय 7.03
  सूर्यास्त 5.23

  07 दिसम्बर 2016

  शक संवत       1938
  माह            मार्गशीर्ष
  पक्ष            शुक्ल
  तिथि           अष्टमी
  नक्षत्र           शत.
  सूर्योदय         7.02
  सूर्यास्त         5.23
  व्रत त्योहार      अष्टमी

  06 दिसम्बर 2016

  शक संवत       1938
  माह            मार्गशीर्ष
  पक्ष            शुक्ल
  तिथि           सप्तमी
  नक्षत्र           धनि.
  सूर्योदय         7.01
  सूर्यास्त         5.23
  व्रत त्योहार      मित्र सप्तमी

  05 दिसम्बर 2016

  शक संवत       1938
  माह            मार्गशीर्ष
  पक्ष            शुक्ल
  तिथि           षष्ठी
  नक्षत्र           श्रवण
  सूर्योदय         7.00
  सूर्यास्त         5.22
  व्रत त्योहार      चंपा षष्ठी, पंचक आरंभ

  04 दिसम्बर 2016

  शक संवत      1938
  माह           मार्गशीर्ष
  पक्ष           शुक्ल
  तिथि          पंचमी
  नक्षत्र          उषा.
  सूर्योदय        7.00
  सूर्यास्त        5.22
  व्रत त्योहार     बलिदान दिवस गुरु तेग
  बहादुर

  03 दिसम्बर 2016

  शक संवत      1938
  माह           मार्गशीर्ष
  पक्ष           शुक्ल
  तिथि          चतुर्थी
  नक्षत्र           पूषा.
  सूर्योदय         6.59
  सूर्यास्त         5.22
  व्रत त्योहार

  विशेष दिवस

  •  अवकाश:  फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पणजी ब्रांच की छुट्टी
 • 02 दिसम्बर 2016

  शक संवत    1938
  माह         मार्गशीर्ष
  पक्ष          शुक्ल
  तिथि         तृतीया
  नक्षत्र          पूषा.
  सूर्योदय        6.58
  सूर्यास्त        5.22
  व्रत त्योहार

  01 दिसम्बर 2016

  शक संवत   1938
  माह        मार्गशीर्ष
  पक्ष        शुक्ल
  तिथि       द्वितीया
  नक्षत्र       मूला
  सूर्योदय     6.57
  सूर्यास्त     5.22
  व्रत त्योहार  चंद्र दर्शन
  • 30 नवम्बर 2016

   शक संवत          1938
   माह               मार्गशीर्ष
   पक्ष               शुक्ल
   तिथि              एकम
   नक्षत्र              ज्ये.
   सूर्योदय            6.57
   सूर्यास्त            5.22
   व्रत त्योहार

   विशेष दिवस

   •  अवकाश:  देव दीपावली

  29 नवम्बर 2016

  शक संवत          1938
  माह               मार्गशीर्ष
  पक्ष               कृष्ण
  तिथि              अमावस्या
  नक्षत्र              अनु.
  सूर्योदय            6.56
  सूर्यास्त            5.22
  व्रत त्योहार

  28 नवम्बर 2016

  शक संवत          1938
  माह               मार्गशीर्ष
  पक्ष               कृष्ण
  तिथि              चतुर्दशी
  नक्षत्र              विशा.
  सूर्योदय            6.55
  सूर्यास्त            5.22
  व्रत त्योहार

  27 नवम्बर 2016

  शक संवत          1938
  माह               मार्गशीर्ष
  पक्ष               कृष्ण
  तिथि              त्रयोदशी
  नक्षत्र              स्वाति
  सूर्योदय            6.54
  सूर्यास्त            5.23
  व्रत त्योहार         मासिक शिवरात्रि व्रत

  26 नवम्बर 2016

  शक संवत          1938
  माह               मार्गशीर्ष
  पक्ष               कृष्ण
  तिथि              द्वादशी
  नक्षत्र              चित्रा
  सूर्योदय            6.53
  सूर्यास्त            5.23
  व्रत त्योहार         शनि प्रदोष व्रत

  25 नवम्बर 2016

  शक संवत          1938
  माह               मार्गशीर्ष
  पक्ष               कृष्ण
  तिथि              एकादशी
  नक्षत्र              हस्त
  सूर्योदय            6.53
  सूर्यास्त            5.23
  व्रत त्योहार

  24 नवम्बर 2016

  शक संवत          1938
  माह               मार्गशीर्ष
  पक्ष               कृष्ण
  तिथि              एकादशी
  नक्षत्र              उफा.
  सूर्योदय            6.52
  सूर्यास्त            5.23
  व्रत त्योहार         उत्पन्ना एकादशी

  23 नवम्बर 2016

  शक संवत           1938
  माह                मार्गशीर्ष
  पक्ष                कृष्ण
  तिथि               दशमी
  नक्षत्र               पूफा.
  सूर्योदय             6.51
  सूर्यास्त             5.23
  व्रत त्योहार

  विशेष दिवस

  •  अवकाश:  सेंग कुट्सनेम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शिलॉन्ग ब्रांच में छुट्टी
 • 22 नवम्बर 2016

  शक संवत           1938
  माह                मार्गशीर्ष
  पक्ष                कृष्ण
  तिथि               नवमी
  नक्षत्र               पूफा.
  सूर्योदय             6.50
  सूर्यास्त             5.23
  व्रत त्योहार

  21 नवम्बर 2016

  शक संवत          1938
  माह               मार्गशीर्ष
  पक्ष               कृष्ण
  तिथि              अष्टमी
  नक्षत्र               मघा.
  सूर्योदय             6.49
  सूर्यास्त             5.24
  व्रत त्योहार          भैरव अष्टमी, कालाष्टमी व्रत

  20 नवम्बर 2016

  शक संवत          1938
  माह               मार्गशीर्ष
  पक्ष               कृष्ण
  तिथि              सप्तमी
  नक्षत्र              अश्लेश
  सूर्योदय             6.48
  सूर्यास्त             5.24
  व्रत त्योहार          चेहलम

  19 नवम्बर 2016

  शक संवत          1938
  माह               मार्गशीर्ष
  पक्ष               कृष्ण
  तिथि              षष्ठी
  नक्षत्र              पुष्य
  सूर्योदय            6.48
  सूर्यास्त            5.24
  व्रत त्योहार

  ? शुभ प्रभातम् ?
  ? आज का पंचांग ?
  दिनांक- 18 नवम्बर 2016
  दिन – शुक्रवार
  संवत्सर नाम – सौम्य
  युगाब्दः- 5118
  विक्रम संवत- 2073
  शक संवत -1938
  अयन – दक्षिणायन
  गोल – दक्षिण
  ऋतु – शरद
  मास – मार्गशीर्ष
  पक्ष – कृष्ण पक्ष
  तिथि- चतुर्थी
  नक्षत्र – आर्द्रा
  योग – साध्य
  करण- बालव
  दिशा शूल- पश्चिम दिशा
  ??पाक्षिक सूर्य— विशाखा नक्षत्र में ??
  ??सांस्कृतिक कोश??
  ब्रह्मा और विष्णु के भयंकर युद्ध को ” भगवान शिव” ने रोका ।
  ? राहुकाल- दिन के 10:30 से 12:00 बजे तक ।
  ??सुविचार ??
  क्रांति के लिए भ्रांति से मुक्त रह कर शांति में रहते हुए कष्ट झेलने का साहस रखना अावश्यक होता है ।
  ?सर्वे भवन्तु सुखिन:?

  16 नवम्बर 2016

  शक संवत       1938
  माह            मार्गशीर्ष
  पक्ष            कृष्ण
  तिथि           द्वितीया
  नक्षत्र           रोहिणी
  सूर्योदय          6.45
  सूर्यास्त          5.26
  व्रत त्योहार

  15 नवम्बर 2016

  शक संवत       1938
  माह            मार्गशीर्ष
  पक्ष            कृष्ण
  तिथि           एकम
  नक्षत्र           कृतिका
  सूर्योदय         6.44
  सूर्यास्त         5.26
  व्रत त्योहार      वृश्चिक संक्रांति

  14 नवम्बर 2016

  शक संवत      1938
  माह           कार्तिक
  पक्ष           शुक्ल
  तिथि          पूर्णिमा
  नक्षत्र          भरणी
  सूर्योदय        6.44
  सूर्यास्त        5.26
  व्रत त्योहार     सत्यव्रत पूर्णिमा, गुरुनानक देव जन्मदिन

  विशेष दिवस

  •  अवकाश:  पंडित नेहरू जयंती/ गुरु नानक जयंती, कोर्ट की और ज्यादातर बैंकों में छुट्टी
 • 13 नवम्बर 2016

  शक संवत     1938
  माह          कार्तिक
  पक्ष          शुक्ल
  तिथि         चतुर्दशी
  नक्षत्र         अश्विनी
  सूर्योदय       6.43
  सूर्यास्त       5.27
  व्रत त्योहार    वैकुंठ चतुर्दशी, विद्यापति जयंती

  12 नवम्बर 2016

  शक संवत     1938
  माह          कार्तिक
  पक्ष          शुक्ल
  तिथि         त्रयोदशी
  नक्षत्र         रेवती
  सूर्योदय       6.42
  सूर्यास्त       5.27
  व्रत त्योहार    शनि प्रदोष व्रत, पंचक समाप्त

  11 नवम्बर 2016

  शक संवत     1938
  माह          कार्तिक
  पक्ष          शुक्ल
  तिथि         एकादशी/द्वादशी
  नक्षत्र         उभा.
  सूर्योदय       6.41
  सूर्यास्त       5.28
  व्रत त्योहार    देवउठान एकादशी

  विशेष दिवस

  •  अवकाश:  वंगाला उत्सव, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शिलॉन्ग ब्रांच में छुट्टी
 • 10 नवम्बर 2016

  शक संवत         1938
  माह           कार्तिक
  पक्ष           शुक्ल
  तिथि          दशमी
  नक्षत्र          पूभा.
  सूर्योदय        6.40
  सूर्यास्त        5.28

  09 नवम्बर 2016

  शक संवत        1938
  माह           कार्तिक
  पक्ष           शुक्ल
  तिथि          नवमी
  नक्षत्र          शत.
  सूर्योदय        6.40
  सूर्यास्त        5.29
  व्रत त्योहार     परिक्रमा नवमी

  08 नवम्बर 2016

  शक संवत-1938
  माह-कार्तिक
  पक्ष-शुक्ल
  तिथि-अष्टमी
  नक्षत्र-धनि.
  सूर्योदय-6.39
  सूर्यास्त-5.30
  व्रत त्योहार-गोपाल अष्टमी, पंचक आरंभ

  07 नवम्बर 2016
  शक संवत-1938
  माह-कार्तिक
  पक्ष-शुक्ल
  तिथि-सप्तमी
  नक्षत्र-श्रवण
  सूर्योदय-6.38
  सूर्यास्त-5.30
  व्रत त्योहार
  अवकाश-छठ पूजा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पटना ब्रांच में छुट्टी

  06 नवम्बर 2016
  शक संवत-1938
  माह-कार्तिक
  पक्ष-शुक्ल
  तिथि-षष्ठी
  नक्षत्र-उषा.
  सूर्योदय-6.37
  सूर्यास्त-5.31
  व्रत त्योहार-छठ
  अवकाश-छठ पूजा

  05 नवम्बर 2016

  शक संवत      1938
  माह           कार्तिक
  पक्ष           शुक्ल
  तिथि          पंचमी
  नक्षत्र          पूषा.
  सूर्योदय        6.37
  सूर्यास्त        5.32
  व्रत त्योहार     सौभाग्य पंचमी

  04 नवम्बर 2016

  शक संवत        1938
  माह           कार्तिक
  पक्ष           शुक्ल
  तिथि          चतुर्थी
  नक्षत्र          मूला.
  सूर्योदय        6.36
  सूर्यास्त        5.32
  व्रत त्योहार

  विशेष दिवस

  •  अवकाश:  कोर्ट की दीवाली की छुट्टी का आखिरी दिन
 • 03 नवम्बर 2016

  शक संवत        1938
  माह            कार्तिक
  पक्ष            शुक्ल
  तिथि           तृतीया
  नक्षत्र           ज्ये.
  सूर्योदय         6.35
  सूर्यास्त         5.33
  व्रत त्योहार

  विशेष दिवस

  •  अवकाश:  कोर्ट की दीवाली की छुट्टी जारी
 • 02 नवम्बर 2016

  शक संवत         1938
  माह           कार्तिक
  पक्ष           शुक्ल
  तिथि          तृतीया
  नक्षत्र          अनु.
  सूर्योदय         6.34
  सूर्यास्त         5.34
  व्रत त्योहार

  विशेष दिवस

  •  अवकाश:  कोर्ट की दीवाली की छुट्टी जारी

01 नवम्बर 2016

शक संवत        1938
माह           कार्तिक
पक्ष           शुक्ल
तिथि          द्वितीया
नक्षत्र          विशा.
सूर्योदय        6.34
सूर्यास्त        5.34
व्रत त्योहार     भाईदूज, चंद्रदर्शन

विशेष दिवस

 •  अवकाश:  भाई दूज, कोर्ट में दीवाली की छुट्टी जारी, ज्यादातर बैंकों में भी छुट्टी
 • 31 अक्टूबर 2016

  शक संवत      1938
  माह           कार्तिक
  पक्ष           शुक्ल
  तिथि          एकम
  नक्षत्र          स्वाति
  सूर्योदय        6.33
  सूर्यास्त        5.35
  व्रत त्योहार     गोवर्धन पूजा, अन्नकूट एकम, वल्लभ भाई पटेल जयंती

  विशेष दिवस

  •  अवकाश:  गोवर्धन पूजा, कोर्ट की दीवाली छुट्टी जारी

30 अक्टूबर 2016

शक संवत      1938
माह           कार्तिक
पक्ष           कृष्ण
तिथि          अमावस्या
नक्षत्र          चित्रा
सूर्योदय        6.32
सूर्यास्त        5.36
व्रत त्योहार     अमावश, दीपावली, लक्ष्मी पूजन

विशेष दिवस

 •  अवकाश:  दीवाली, ज्यादातर बैंकों में छुट्टी, कोर्ट की भी छुट्टी
   • 29 अक्टूबर 2016

    शक संवत       1938
    माह            कार्तिक
    पक्ष            कृष्ण
    तिथि           चतुर्दशी
    नक्षत्र           चित्रा
    सूर्योदय         6.32
    सूर्यास्त         5.37
    व्रत त्योहार      नर्क चौदश

    विशेष दिवस

    •  अवकाश:  नरक चतुर्दशी, ज्यादातर बैंकों में छुट्टी, कोर्ट में दीवाली की छुट्टी की शुरुआत

   28 अक्टूबर 2016

   शक संवत       1938
   माह            कार्तिक
   पक्ष            कृष्ण
   तिथि           त्रयोदशी
   नक्षत्र           हस्त
   सूर्योदय         6.31
   सूर्यास्त         5.38
   व्रत त्योहार      धन त्रयोदशी, मासिक शिवरात्रि व्रत

   विशेष दिवस

   •  अवकाश:  धन त्रयोदशी

  27 अक्टूबर 2016

  शक संवत       1938
  माह            कार्तिक
  पक्ष            कृष्ण
  तिथि           द्वादशी
  नक्षत्र           उफा.
  सूर्योदय         6.30
  सूर्यास्त         5.38
  व्रत त्योहार      प्रदोष व्रत, धनवंतरी जयंती

  26 अक्टूबर 2016

  शक संवत       1938
  माह            कार्तिक
  पक्ष            कृष्ण
  तिथि           एकादशी
  नक्षत्र           पूफा.
  सूर्योदय         6.29
  सूर्यास्त         5.39
  व्रत त्योहार      रमा एकादशी 

  25 अक्टूबर 2016
  शक संवत-1938
  माह-कार्तिक
  पक्ष-कृष्ण
  तिथि-दशमी
  नक्षत्र-मघा
  सूर्योदय-6.29
  सूर्यास्त-5.40

  24 अक्टूबर 2016

  शक संवत      1938
  माह           कार्तिक
  पक्ष           कृष्ण
  तिथि          नवमी
  नक्षत्र          अश्लेषा
  सूर्योदय        6.28
  सूर्यास्त        5.41

  23 अक्टूबर 2016

  शक संवत      1938
  माह           कार्तिक
  पक्ष           कृष्ण
  तिथि          अष्टमी
  नक्षत्र          पुष्य
  सूर्योदय        6.27
  सूर्यास्त        5.42
  व्रत त्योहार     राधाकुंड स्नान

  22 अक्टूबर 2016

  शक संवत      1938
  माह           कार्तिक
  पक्ष           कृष्ण
  तिथि          सप्तमी
  नक्षत्र          पुन.
  सूर्योदय        6.27
  सूर्यास्त        5.43
  व्रत त्योहार     कालाष्टमी व्रत, अहोई अष्टमी

  विशेष दिवस

  •  अवकाश:  अहोई अष्टमी

21 अक्टूबर 2016

शक संवत      1938
माह           कार्तिक
पक्ष           कृष्ण
तिथि          षष्ठी
नक्षत्र          आद्र्रा.
सूर्योदय        6.26
सूर्यास्त        5.44
व्रत त्योहार

20 अक्टूबर 2016

शक संवत     1938
माह          कार्तिक
पक्ष          कृष्ण
तिथि         पंचमी
नक्षत्र         मृग.  
सूर्योदय        6.25
सूर्यास्त        5.45
व्रत त्योहार     चंद्रोदय

शुभ मुहूर्त- वाहन, मशीन, व्यापार, विवाह, सगाई, मुंडन,

गृहप्रवेश से संबंधित कोई शुभ मुहूर्त नहीं हैं।

 

19 अक्टूबर 2016

शक संवत    1938
माह         कार्तिक
पक्ष         कृष्ण
तिथि        चतुर्थी
नक्षत्र        रोहिणी
सूर्योदय      6.25
सूर्यास्त      5.46
व्रत त्योहार   गणेश चौथ व्रत, करवाचौथ व्रत

16 अक्टूबर 2016

शक संवत-1938
माह-कार्तिक
पक्ष-कृष्ण
तिथि एकम/पूर्णिमा
नक्षत्र-रेवती
सूर्योदय-6.23
सूर्यास्त-5.49
व्रत त्योहार-तुला संक्रांति, वाल्मीकि जयंती
विशेष दिवस
अवकाश-महर्षि वाल्मीकि जयंती

15 अक्टूबर 2016
शक संवत-1938
माह-आश्विन
पक्ष-शुक्ल
तिथि-चतुर्दशी
नक्षत्र-उभा.
सूर्योदय-6.22
सूर्यास्त-5.50
व्रत त्योहार-शरद पूर्णिमा व्रत, लक्ष्मी पूजन
विशेष दिवस
अवकाश-कोजागरी पूर्णिमा/ कोर्ट में दशहरा और मुहर्रम की छुट्टी का आखिरी दिन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कोलकाता और बेंगलुरु ब्रांच में छुट्टी

14 अक्टूबर 2016
शक संवत-1938
माह-आश्विन
पक्ष-शुक्ल
तिथि-त्रयोदशी
नक्षत्र-पूभा
सूर्योदय-6.22
सूर्यास्त-5.51
व्रत त्योहार-पंचक आरंभ
विशेष दिवस
अवकाश-कोर्ट में दशहरा और मुहर्रम की छुट्टी जारी

13 अक्टूबर 2016
शक संवत-1938
माह-आश्विन
पक्ष-शुक्ल
तिथि-द्वादशी
नक्षत्र-शत.
सूर्योदय-6.21
सूर्यास्त-5.52
व्रत त्योहार-प्रदोष व्रत
विशेष दिवस
अवकाश-कोर्ट में दशहरा और मुहर्रम की छुट्टी जारी

12 अक्टूबर 2016
शक संवत-1938
माह-आश्विन
पक्ष-शुक्ल
तिथि-एकादशी
नक्षत्र-धनि.
सूर्योदय-6.20
सूर्यास्त-5.53
व्रत त्योहार-एकादशी व्रत
विशेष दिवस
अवकाश-मुहर्रम, ज्यादातर बैंकों और कोर्ट में भी छुट्टी

07 अक्टूबर 2016
शक संवत-1938
माह-आश्विन
पक्ष-शुक्ल
तिथि-षष्ठी
नक्षत्र-ज्ये.
सूर्योदय-6.18
सूर्यास्त-5.59
व्रत त्योहार

06 अक्टूबर 2016
शक संवत-1938
माह-आश्विन
पक्ष-शुक्ल
तिथि-पंचमी
नक्षत्र-अनु.
सूर्योदय-6.17
सूर्यास्त-6.00
व्रत त्योहार

05 अक्टूबर 2016
शक संवत-1938
माह-आश्विन
पक्ष-शुक्ल
तिथि-चतुर्थी
नक्षत्र-विशा.
सूर्योदय-6.16
सूर्यास्त-6.01
व्रत त्योहार

04 अक्टूबर 2016
शक संवत-1938
माह-आश्विन
पक्ष-शुक्ल
तिथि-तृतीया
नक्षत्र-विशा.
सूर्योदय-6.16
सूर्यास्त-6.02
व्रत त्योहार

03 अक्टूबर 2016
शक संवत-1938
माह-आश्विन
पक्ष-शुक्ल
तिथि-द्वितीया
नक्षत्र-स्वाति
सूर्योदय-6.15
सूर्यास्त-6.03
व्रत त्योहार-हिजरी नववर्ष 1438 आरंभ

02 अक्टूबर 2016
शक संवत-1938
माह-आश्विन
पक्ष-शुक्ल
तिथि-एकम
नक्षत्र-चित्रा
सूर्योदय-6.15
सूर्यास्त-6.04
व्रत त्योहार-गांधी जयंती, चंद्र दर्शन
विशेष दिवस
अवकाश-महात्मा गांधी जयंती/ लाल बहादुर शास्त्री जयंती

01 अक्टूबर 2016
शक संवत-1938
माह-आश्विन
पक्ष-शुक्ल
तिथि-एकम
नक्षत्र-हस्त
सूर्योदय-6.14
सूर्यास्त-6.06
व्रत त्योहार-शरद नवरात्र एकम
विशेष दिवस
अवकाश-शरदीय नवरात्र आरंभ

30 सितम्बर 2016
शक संवत-1938
माह-आश्विन
पक्ष-कृष्ण
तिथि-अमावस्या
नक्षत्र-उफा.
सूर्योदय-6.14
सूर्यास्त-6.07
व्रत त्योहार-पितृ मोक्ष महाल्या अमावश, श्राद्ध समाप्त
विशेष दिवस
अवकाश-अमावस्या, पितृ विसर्जन , रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बेंगलुरु और कोलकाता ब्रांच में छुट्टी

29 सितम्बर 2016
शक संवत-1938
माह-आश्विन
पक्ष-कृष्ण
तिथि-चतुर्दशी
नक्षत्र-पूफा.
सूर्योदय-6.13
सूर्यास्त-6.08
व्रत त्योहार-मासिक शिवरात्रि व्रत